Skip to main content

Người gọi Anh – Anh theo Người (24.10.2021 CN 30 TN năm B - Chúa Nhật Truyền giáo)

Xin cho mắt và lòng tôi bừng sáng, nhờ gặp được Giêsu.
Người gọi Anh – Anh theo Người  (24.10.2021 CN 30 TN năm B - Chúa  Nhật Truyền giáo)
Xưa nay chẳng ai gặp được Thầy mà không cần nỗ lực. Ông Dakêu đã phải chạy và phải leo lên cây. Anh mù phải kêu to, át tiếng đám người quát nạt. Xin cho mắt và lòng tôi bừng sáng, nhờ gặp được Giêsu.

Tin Mừng: Mc 10, 46-52


Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Suy niệm:


Tin Mừng Máccô kể chuyện Đức Giêsu chữa hai người mù.
Một người ở Bếtsaiđa, khi Ngài và các môn đệ
bắt đầu cuộc hành trình lên Giêrusalem (Mc 8,22-26).
Người kia, ở cuối cuộc hành trình này (Mc 10,46-52),
khi Ngài ra khỏi Giêricô để chuẩn bị vào Giêrusalem.
Anh mù ở Bếtsaiđa được người ta dẫn tới xin chữa.
Còn anh mù Ba-ti-mê trong bài Tin Mừng ta vừa nghe
thì ngồi ăn xin bên vệ đường ở Giêricô để kiếm sống.
Chắc anh nghĩ hôm nay sẽ là một ngày như mọi ngày.
Anh sống nhờ lòng tốt của những khách hành hương
lên đền thờ Giêrusalem qua ngả Giêricô.

Bỗng anh nghe những bước chân của một đám đông lớn,
và anh vui khi nghe biết có Đức Giêsu trong đoàn người.
Anh đã biết tiếng của vị ngôn sứ ở vùng Nadarét này.
Ngài có thể chữa bệnh, trừ quỷ và hoàn sinh kẻ chết.
Ngài đã dùng mấy ổ bánh để nuôi cả đám đông.
Từ lâu anh mong có dịp gặp Ngài,
hy vọng Ngài cho đôi mắt anh được sáng.
Bây giờ Ngài đang đi ngang, trước mặt anh.
Cơ hội cho một cuộc hạnh ngộ đã đến gần,
dù Ngài không thấy anh, và anh cũng không thấy Ngài.
Làm sao báo cho Ngài biết là anh đang chờ Ngài?
Anh chỉ có một thứ vũ khí là tiếng kêu.
Anh tin rằng chỉ cần Ngài nghe được tiếng kêu của anh
là Ngài biết có một người đang cần trợ giúp.
Anh đã cố kêu thật to, gọi tên riêng của Ngài,
tuyên xưng Ngài là Đấng Mêsia, Con vua Đavít.
Anh chẳng xin gì, chỉ xin Ngài dủ tình thương xót.
Tiếng kêu thống thiết của anh chứa niềm tin và hy vọng.
Càng bắt anh im đi, anh càng kêu to hơn.
Tiếng kêu kiên trì đã chạm đến trái tim Đức Giêsu,
làm Ngài dừng chân, khiến cả nhóm cũng dừng chân.

Anh mù đã gọi Đức Giêsu, bây giờ đến lượt Ngài gọi anh.
Rõ ràng Ngài muốn gặp anh, dù chưa biết anh là ai.
Khi nghe biết Đức Giêsu gọi mình, anh vội vã đứng dậy,
vất lại chiếc áo choàng vướng víu để đến với Ngài.
Đức Giêsu biết anh cần gì,
nhưng vẫn hỏi câu Ngài từng hỏi Giacôbê và Gioan:
“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,36).
Anh không xin được ngồi ghế cao trong vinh quang,
anh chỉ xin được thấy, đôi mắt thoát cảnh mù lòa,
để khỏi phải sống bằng tiền bố thí.
Không thấy nói Đức Giêsu đã làm gì để chữa mắt anh.
Chỉ biết anh nhìn thấy được, ngay sau khi Ngài nói:
“Anh hãy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh!”

“Anh hãy đi!”: Đức Giêsu đã nói như thế với anh nhà giàu.
Anh hãy đi, bán, cho, rồi trở lại và theo tôi (Mc 10,21).
Ngài mời anh nhà giàu theo Ngài làm môn đệ,
nhưng anh không buông bỏ được của cải để theo.
Giờ đây Đức Giêsu cũng bảo anh mù hãy đi,
nhưng không thấy Ngài mời anh theo làm môn đệ.
Vậy mà ngay sau khi được sáng mắt,
anh đã đi theo Ngài lên Giêrusalem.
Anh không ngồi ở vệ đường nữa,
nhưng nhập với đám đông theo Ngài trên đường.
Có một cuộc đổi đời chỉ sau một lần gặp gỡ.

Không rõ sau này anh có vào nhóm của Thầy không,
có theo Thầy Giêsu đến hết cuộc Khổ nạn không.
Điều quý nơi anh là lòng khao khát muốn gặp Thầy.
Xưa nay chẳng ai gặp được Thầy mà không cần nỗ lực.
Ông Dakêu đã phải chạy và phải leo lên cây.
Anh mù phải kêu to, át tiếng đám người quát nạt.
Xin cho mắt và lòng tôi bừng sáng, nhờ gặp được Giêsu.

Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giêsu,
Ai trong chúng con cũng có những điểm mù,
những vùng tối, nơi chúng con không thấy về mình,
nhưng người khác lại thấy rõ.
Chính vì thế chúng con cần nhau để ra khỏi sự mù lòa,
cần lắng nghe để biết về mình nhờ người khác,
cần cởi mở để cho người khác biết về mình.

Lạy Chúa Giêsu là Ánh sáng,
Chẳng ai trong chúng con muốn mình bị khiếm thị,
nhưng chúng con vẫn hay ở lại trong bóng tối,
vì bóng tối cho chúng con sự yên ổn,
và che giấu điều chúng con không muốn thấy nơi mình.
Xin cho chúng con dám mở ra để gặp ánh sáng
nơi những người khác ý kiến, khác lập trường,
nhờ đó những góc khuất được vén mở.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con khát mong ánh sáng của sự thật
hơn người mù mong sáng mắt.
Xin cho chúng con cùng nhau tìm kiếm ánh sáng Chúa
với trọn cả tâm hồn,
để ánh sáng Chúa giải phóng chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nguoi-goi-anh-anh-theo-nguoi-24-10-2021-cn-30-tn-nam-b-chua-nhat-truyen-giao--42932