Skip to main content

Không thấy trở lại (09.10.2022 – Chúa Nhật 28 TN, Năm C)

Mỗi ngày Chúa cho chúng ta vô số ân nhân. Khi tập nhận ra họ là người của Thiên Chúa sai đến, chúng ta sẽ gặp được chính Thiên Chúa.
Không thấy trở lại (09.10.2022 – Chúa Nhật 28 TN, Năm C)
Mỗi ngày Chúa cho chúng ta vô số ân nhân. Khi tập nhận ra họ là người của Thiên Chúa sai đến, chúng ta sẽ gặp được chính Thiên Chúa.
ㅤLỜI CHÚA: Lc 17, 11-19

ㅤTrên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SUY NIỆM:

ㅤSau khi chữa bệnh hay trừ quỷ cho ai đó,
chẳng khi nào Đức Giêsu đòi một lời cám ơn.
Một người được chữa lành đủ làm Ngài vui rồi.
Người bất toại, nay đi được, ai mà không vui!
Người mù bẩm sinh được thấy, ai mà không thích!
Tuy Phúc Âm ít nói đến chuyện Đức Giêsu vui
sau khi chữa bệnh hay trừ quỷ,
nhưng chúng ta tin Ngài đã nở một nụ cười
khi trao cho bà góa Nain đứa con của bà nay sống lại.

ㅤBài Phúc Âm hôm nay kể chuyện mười người phong
ở với nhau, bên ngoài làng, xa cách với người khác.
Khi Đức Giêsu vào làng, họ chỉ dám đứng thật xa
và cất tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.”
Như thế họ biết tên của Ngài và quyền năng của Ngài.
Họ xin Ngài thương xót thân phận khốn cùng của họ.
Lời đáp của Thầy Giêsu có thể khiến họ ngạc nhiên:
“Các anh hãy đi trình diện các tư tế.”
Một người phong chỉ đi gặp tư tế nếu thấy mình đã khỏi.
Tư tế sẽ kiểm tra và chứng thực anh khỏi bệnh.
Mười người phong này ngạc nhiên vì họ chưa khỏi
mà Thầy lại bảo họ đi trình diện tư tế.
Tuy nhiên, với lòng tin, họ vẫn vâng lời, lên đường.
Đang khi đi thì cả mười người được khỏi.

ㅤPhép lạ này thật đặc biệt, vì Thầy Giêsu chẳng làm gì,
cũng chẳng nói một lời nào để chữa bệnh cho họ.
Họ được khỏi chỉ vì đã vâng lời Thầy
và làm điều Thầy bảo, dù không hiểu.
Mười người phong sướng vui khi thấy mình được sạch.
Bấy giờ họ hiểu tại sao Thầy bảo họ đi gặp các tư tế.
Chính vào lúc này cả nhóm đứng trước một câu hỏi:
Có nên trở lại ngay để tạ ơn Thầy Giêsu
hay cứ tiếp tục đi gặp các tư tế như lời Thầy dạy?
Chín người phong muốn tiếp tục hành trình,
chỉ có người phong vùng Samari muốn quay về ngay
để gặp lại Thầy Giêsu, vị ân nhân đã chữa cho mình.
Anh sợ, nếu chậm trễ, Thầy đi mất thì rất tiếc.

ㅤCuộc gặp gỡ riêng tư giữa anh với Thầy thật cảm động.
Bây giờ anh mới dám đến gần Thầy.
Người Do-thái và người Samari không ưa nhau.
Nhưng Thầy Giêsu đã thương anh, dù anh là người Samari.
Anh cũng được chữa lành như chín người phong Do-thái.
Anh thấy Thầy là người của Thiên Chúa.
Có Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi Thầy.
Khi gặp Thầy, anh hồn nhiên cất lời ca ngợi Thiên Chúa.
Đồng thời, anh thấy cần phải quỳ xuống mà tạ ơn Thầy,
vì Thầy là người trực tiếp làm cho anh lành mạnh.
Ca ngợi Thiên Chúa và tạ ơn Thầy Giêsu:
đó là hai hành động chính của người phong Samari.
Khi trở lại gặp Thầy Giêsu, anh ca ngợi Thiên Chúa.
Khi ca ngợi Thiên Chúa, anh thấy cần tạ ơn Thầy Giêsu.
Nơi Thầy, anh gặp được Thiên Chúa vô hình siêu việt.

ㅤĐôi khi chúng ta giống chín người phong kia,
vì muốn mau gặp tư tế, để sớm về lại với cộng đoàn,
nên bỏ lỡ cuộc hạnh ngộ với Thầy Giêsu.
Gặp Thầy là ơn còn lớn hơn cả ơn khỏi bệnh.

ㅤƠn Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày
qua Chúa Giêsu và qua nhịp cầu tha nhân.
Chúng ta vẫn thiếu một chút tri ân
đối với những người cụ thể mà ta chịu ơn mỗi ngày.
Để tạ ơn, phải quay lại, tạm dừng con đường mình đi.
Để tạ ơn, phải biết quý người thi ân.
Mỗi ngày Chúa cho chúng ta vô số ân nhân.
Khi tập nhận ra họ là người của Thiên Chúa sai đến,
chúng ta sẽ gặp được chính Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN:

ㅤCon tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

ㅤCon thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

ㅤTạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

ㅤXin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Năm 2022

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/khong-thay-tro-lai-09-10-2022-chua-nhat-28-tn-nam-c--46595