Skip to main content

Xatan từ trời sa xuống (03.7.2022 Chúa Nhật 14 TN Năm C)

Hôm nay, chúng ta thấy mình được Chúa sai đến mọi nơi. Chúng ta cứ chúc bình an, cứ chữa lành, cứ trừ quỷ,...
Xatan từ trời sa xuống (03.7.2022 Chúa Nhật 14 TN Năm C)
Hôm nay, chúng ta thấy mình được Chúa sai đến mọi nơi. Chúng ta cứ chúc bình an, cứ chữa lành, cứ trừ quỷ, cứ loan báo Nước Thiên Chúa nhân danh Chúa Giêsu, và vui sướng vì biết tên mình được ghi trên trời.
Lời Chúa: Lc 10,1-12. 17-20

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Suy niệm:

Nhân Danh Chúa Giêsu mà đuổi được ma quỷ,
đó là kinh nghiệm nổi bật của nhóm bảy mươi môn đệ.
Chính vì thế sau khi hoàn thành việc dọn đường cho Chúa,
nhóm này đã trở về, hân hoan khoe với Thầy chiến công.
Họ không kể chuyện họ loan báo Tin Mừng hay chữa bệnh,
nhưng lại kể cho Thầy chuyện họ khuất phục được ma quỷ.
Dĩ nhiên, họ không đuổi quỷ nhờ quyền uy của họ,
nhưng đơn giản là nhờ sức mạnh nơi Tên của Thầy.
Khi đọc Tên của Thầy, Tên Giêsu, thì ma quỷ khiếp vía,
dù chúng nó chẳng phải dạng vừa.
Các môn đệ rất vui về chuyện họ thắng một quyền lực lớn,
chỉ nhờ gọi Tên Thầy Giêsu (Lc 10,17).

Ma quỷ chiếm ngự, làm chủ và bắt con người làm nô lệ.
Chúng nó là “người mạnh mẽ được vũ trang đầy đủ” (Lc 11,21),
Nhưng Chúa Giêsu mới là “người mạnh hơn,”
Ngài đã tước đoạt vũ khí của chúng (Lc 11,22).
Ma quỷ chẳng phải là kẻ xa lạ với Chúa Giêsu.
Ngài đã thắng chúng từ cơn cám dỗ đầu tiên ở hoang địa,
và tiếp tục thắng trong những cuộc đối đầu sau này.
Nhưng Ngài không giữ riêng cho mình quyền trừ quỷ.
Ngài đã cho Nhóm Mười Hai năng lực và uy quyền
để họ trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật (Lc 9,1).
Ngài cũng đã cho nhóm bảy mươi quyền chữa bệnh.
Bị thần ô uế ám là một bệnh cần chữa lành (Lc 6,18).
Khi lũ quỷ bị tống khứ, thì con người được tự do (Lc 8,35).
Nước Thiên Chúa chiến thắng khi Nước của quỷ sụp đổ.

“Ma quỷ”, “Xatan”, “Kẻ Thù”, “các Thần dữ”
là những từ được dùng chỉ trong bốn câu (Lc 10,17-20).
Chúng được dùng để chỉ những tà thần cám dỗ con người.
Xatan sẽ nhập vào anh Giuđa, thành viên của Nhóm Mười Hai,
và nó còn đòi sàng Nhóm này như sàng gạo (Lc 22,3.31).
Đối với Chúa Giêsu, Xatan là một hiện hữu có thật.
Nhưng Ngài đã bảo vệ các môn đệ,
ban cho họ quyền uy để giày đạp sức mạnh của nó (Lc 10,19).
Cuộc chiến giữa các môn đệ và Xatan kéo dài đến tận thế.
Những ai chịu Phép Thánh Tẩy đều tham gia cuộc chiến này,
vì chính Chúa sai họ đi như các nhóm môn đệ xưa.
Sớm muộn âm mưu của Xatan sẽ thất bại.
Chúa Giêsu thấy nó như tia chớp từ trời sa xuống (Lc 10,18).

Khi chịu Phép Thánh Tẩy, chúng ta long trọng tuyên hứa
từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi.
Kể từ khi ấy, chúng ta đứng ở tư thế đối đầu với Xatan.
Xatan luôn rình rập và quyến rũ chúng ta xa Chúa.
Vì chúng ta không đủ sức chống lại Xatan,
nên phải xin Cha đừng để mình sa chước cám dỗ,
và cứu chúng ta khỏi tay Ác thần (Mt 6,13).

Mỗi giáo phận có những vị được chỉ định để trừ quỷ.
Tuy nhiên, các giáo dân cũng tham gia vào công việc này.
Khi sống giữa đời, họ cảm nhận được sức mạnh của thần dữ.
Xatan quỷ quyệt len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống.
Xatan khéo léo thúc đẩy thế giới đi vào đường của nó.
Đường của Xatan không khó để nhận ra.
Đó là con đường dẫn đến xung đột, giết chóc và dối trá.
Nơi con đường này không có chia sẻ, tha thứ, cảm thông,
chỉ có đấu tranh để giành lấy quyền lực và quyền lợi.
Người giáo dân trừ quỷ khi ngăn chặn cái xấu ở mọi nơi.
Họ đẩy lui cái xấu bằng cách xây dựng bầu khí thánh.
Trong bầu khí này, mọi người vui sống như anh em,
và coi nhau như con cái Cha trên trời.

Hôm nay, chúng ta thấy mình được Chúa sai đến mọi nơi.
Chúng ta cứ chúc bình an, cứ chữa lành, cứ trừ quỷ,
cứ loan báo Nước Thiên Chúa nhân danh Chúa Giêsu,
và vui sướng vì biết tên mình được ghi trên trời.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nói mình ném lửa trên trần gian.
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nhận mình là Ánh sáng.

Chúng con là những người được hưởng Ánh sáng của Chúa.
Xin đẩy xa chúng con bóng tối của ích kỷ, sa đọa, mưu mô,
bóng tối của thất vọng, chán chường, sợ hãi.
Xin cho chúng con sống đúng lời Chúa nói:
Các con là ánh sáng cho trần gian.

Ước gì chúng con làm chứng cho Ánh sáng Chúa,
trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào,
bằng đời sống trong sạch, ngay thẳng, vui tươi.

Chúa đã thắp sáng ngọn đèn cuộc đời chúng con.
Xin đặt chúng con trên đế
để soi chiếu cho thế giới hôm nay.
Chỉ mong cho danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.

Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Năm 2022
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/xatan-tu-troi-sa-xuong-03-7-2022-chua-nhat-14-tn-nam-c--46211