Skip to main content

Đã thấy và làm chứng (15.01.2023 – Chúa nhật 2 Thường niên năm A)

Làm chứng là hành vi quan trọng của đời kitô hữu. Có thể nói truyền giáo đơn giản là làm chứng.
Đã thấy và làm chứng (15.01.2023 – Chúa nhật 2 Thường niên năm A)
Làm chứng là hành vi quan trọng của đời kitô hữu. Có thể nói truyền giáo đơn giản là làm chứng.
LỜI CHÚA: Ga 1,29-34

Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước.’”

Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

SUY NIỆM

Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình,
Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Ngài với hai môn đệ:
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”.
Một lời giới thiệu không dễ hiểu chút nào,
dù chiên là con vật không xa lạ gì với người Do Thái.
Người ta nuôi chiên trên đồng cỏ, để ăn thịt, lấy lông.
Chiên để dâng lễ toàn thiêu ban sáng và chập tối,
mỗi ngày hai con trong Đền thờ (Ds 28,3-4).
Chiên còn đóng một vai trò quan trọng trong lễ Vượt Qua.
Cả nhà quây quần ăn một con chiên vô tỳ tích (Xh 12,5).

Gioan giới thiệu Đức Giêsu là Chiên của Thiên Chúa.
Ngài là Con Chiên có khả năng xóa bỏ tội trần gian.
Đây là lời vị linh mục vẫn đọc trước khi hiệp lễ.
Xóa bỏ tội của cả trần gian
là điều người phàm không ai làm được,
nhưng đây lại là sứ mạng của Chiên Thiên Chúa.
Ngài sẽ xóa tội trần gian bằng cái chết trên thập giá,
sẽ được giương cao để kéo mọi người lên (Ga 12,32-33).
Vào giờ Đức Giêsu hấp hối trên thập giá,
tại Đền thờ Giêrusalem, người ta đang giết các con chiên
để chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua vào buổi tối.
Giống như các con chiên đang bị đâm để làm thịt,
Đức Giêsu cũng bị đâm ở cạnh sườn
khiến máu và nước chảy ra (Ga 19,34).
Ngài trở thành Chiên Vượt qua bị sát tế trên thập giá
để cứu loài người khỏi ách tội khiên
và giao hòa họ với Thiên Chúa.

Để giúp chúng ta nhận ra Đức Giêsu là Con,
Thiên Chúa Cha đã làm việc một cách bài bản.
Ngài cần đến sự cộng tác của Gioan Tẩy giả,
và đã sai ông đi làm phép rửa trong nước,
để Người Con “được tỏ ra cho dân Ítraen” (Ga 1,31).
Gioan không biết Người Con này (Ga 1,31.33),
nên chính Thiên Chúa lại phải lên tiếng
và cho ông một dấu hiệu để nhận ra:
“Khi nào ông thấy Thần Khí ngự xuống
và ở lại trên ai, thì chính là Đấng ấy” (Ga 1,33).
Thiên Chúa Cha đã sai Thần Khí xuống trên Đức Giêsu
khi Người chịu phép rửa trong nước bởi Gioan.
Gioan đã thấy, nhờ đó ông làm chứng cho toàn dân:
“Tôi đã thấy nên xin làm chứng” (Ga 1,32.34).
Sau này, Maria Mácđala cũng sẽ làm chứng
sau khi chị thấy Chúa phục sinh:
“Tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,18).
Các môn đệ cũng sẽ làm chứng trước ông Tôma:
“Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25).

Làm chứng là hành vi quan trọng của đời kitô hữu.
Có thể nói truyền giáo đơn giản là làm chứng.
Kitô giáo thành tôn giáo lớn nhất thế giới
nhờ dòng người kitô hữu làm chứng không ngừng.
Người trước làm chứng cho người sau.
Người cao tuổi làm chứng cho người trẻ tuổi.
Ai cũng nhận được kinh nghiệm từ người khác,
đồng thời cũng trao đi kinh nghiệm của cá nhân mình.
Kinh nghiệm càng phong phú, lời chứng càng đáng tin.
Muốn làm chứng một cách xác tín và mạnh mẽ,
mỗi người cần có kinh nghiệm “thấy” Chúa Giêsu.
Không phải thấy bằng mắt như các tông đồ xưa,
nhưng bằng kinh nghiệm đức tin, qua cuộc sống.

Hôm nay Chúa Cha vẫn cần các kitô hữu
như xưa Ngài đã cần Gioan Tẩy giả (Ga 1,6.33)
Ngài vẫn sai chúng ta đi, thì thầm với chúng ta,
và cho chúng ta dấu hiệu để nhận ra Chúa Giêsu,
Đấng vẫn đang đứng chung với tội nhân nghèo khó.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Xin dạy trái tim con biết cách tìm Chúa
và biết tìm Chúa ở đâu,
biết cách gặp Chúa và biết gặp Chúa ở đâu.

Lạy Chúa,
Chúa là Chúa và là Thiên Chúa của con,
tuy con chưa bao giờ thấy Chúa.
Chúa đã tạo ra con và đã tái tạo con.
Chúa đã ban cho con mọi điều tốt đẹp con đang có.
Vậy mà con vẫn không nhận biết Ngài.
Con vẫn chưa làm tròn điều Chúa muốn khi dựng nên con.

Xin dạy con tìm Chúa,
vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy con,
con không thể gặp Chúa, nếu Chúa không tỏ mình cho con.
Xin cho con tìm Chúa trong ao ước của con,
và cho con ao ước Chúa trong khi con tìm kiếm.
Xin cho con gặp được Chúa nhờ yêu Chúa,
và xin cho con yêu Chúa khi con gặp Chúa. (Thánh Alselmô ở Canterbury)

Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Năm 2023

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/da-thay-va-lam-chung-15-01-2023-chua-nhat-2-thuong-nien-nam-a--49143