Skip to main content

Nhờ tin mà có sự sống (16.04.2023 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm A - Lễ Kính Lòng Chúa thương xót)

Tôma chỉ thấy các vết thương trên thân xác sống lại của Thầy, nhưng ông đã tin và tuyên xưng Thầy là Chúa và là Thiên Chúa của ông.
Nhờ tin mà có sự sống (16.04.2023 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm A - Lễ Kính Lòng Chúa thương xót)
Chúng ta được hưởng mối phúc “không thấy mà tin”, vì chúng ta không có kinh nghiệm như bà Maria, các môn đệ hay Tôma. Nhưng chúng ta đã tin vào lời chứng của những người đã thấy, và đã dám chết vì lời chứng của mình.
Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47

"Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24
Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở".
Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.
Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.


Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 3-9

"Nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Ga 20, 29
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Sau khi bà Maria Mácđala đi kể lại cho các môn đệ
chuyện bà đã thấy Chúa phục sinh hiện ra với mình thế nào,
họ cũng không có vẻ gì thay đổi.
Họ vẫn ở với nhau, cửa đóng chặt vì sợ những kẻ đã giết Thầy.
Đức Giêsu thấy các môn đệ cần có một kinh nghiệm như bà Maria,
nên vào buổi chiều ngày gặp bà, Ngài đã đến gặp các môn đệ.

Đức Giêsu bây giờ vừa là Người Thầy đã chết cách đây mấy ngày,
với tay chân bị đóng đinh và cạnh sườn bị đâm thủng,
vừa là Đấng đã được phục sinh, với thân xác được biến đổi.
Đấng đang đi vào một thế giới mới, trong một tình trạng mới,
Đấng có thể vào nhà dễ dàng dù cửa vẫn đóng kín.
Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ những món quà.
Món quà đầu tiên là sự hiện diện của Ngài như một người đang sống.
Thân xác được phục sinh của Ngài vẫn mang dấu tích
trên tay chân và cạnh sườn của mình.
Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ với sự dịu dàng thân ái.
Cử chỉ và lời nói của Ngài làm cho họ thấy họ đã được thứ tha.
Đấng phục sinh chẳng còn nhớ gì đến vấp ngã của họ trong quá khứ.
Rồi Ngài ban cho họ những món quà đã hứa trước đây.
Quà bình an: Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy cho anh em bình an của Thầy (Ga 14,27),
Quà Thánh Thần: Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ phái đến (Ga 14,26),
Thánh Thần mà Thầy sẽ ban khi Thầy được tôn vinh (Ga 7,38-39).
Thánh Thần ấy sẽ giúp anh em làm chứng về Thầy (Ga 15,26-27).
Quà sứ vụ: Như Cha đã sai Con đến trong thế gian,
Con cũng sai họ đến trong thế gian (Ga 17,18).
Cuối cùng, các môn đệ có được kinh nghiệm của bà Maria:
“Chúng tôi đã thấy Chúa” (Ga 20,25).

Sự hiền dịu của Đức Giêsu còn được bày tỏ một cách tuyệt vời
khi Ngài hiện ra như chỉ để gặp riêng ông Tôma.
Ngài chiều ông vì Ngài quý ông, Ngài không muốn mất ông.
Thật ra đòi hỏi của ông không có gì quá đáng.
Ông chỉ đòi những điều các môn đệ khác đã được hưởng,
Đó là thấy các dấu đinh trên tay chân và dấu đâm ở cạnh sườn.
Và nhiều hơn một chút, ông đòi được chạm vào các vết thương.
Tội của ông không phải là tội đòi có một kinh nghiệm thấy-chạm,
mà là tội đã không tin vào kinh nghiệm của các anh em.
Đấng phục sinh đã thỏa mãn mọi điều ông yêu cầu.
Ngài mời ông làm những gì ông mong ước (Ga 20,27).
Tôma có dám làm không?
Tôma có đức tin hẳn không phải vì ông đã xỏ ngón tay hay đặt bàn tay,
nhưng vì ông thấy Thầy Giêsu quá dễ mến và tế nhị.
Thầy đến chỉ vì ông, để làm cho ông điều ông muốn.
Tôma đã ra khỏi sự cứng lòng của mình, để tin.
Ông thốt lên tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!

Người ta tin những điều mình không thấy (Hr 11,1).
Nhưng Đức Giêsu nói với ông: “Vì anh đã thấy Thầy, nên anh tin.”
Tôma chỉ thấy các vết thương trên thân xác sống lại của Thầy,
nhưng ông đã tin và tuyên xưng Thầy là Chúa và là Thiên Chúa của ông.
Điều ông tin vượt quá điều ông thấy.
Chúng ta được hưởng mối phúc “không thấy mà tin”,
vì chúng ta không có kinh nghiệm như bà Maria, các môn đệ hay Tôma.
Nhưng chúng ta đã tin vào lời chứng của những người đã thấy,
và đã dám chết vì lời chứng của mình.


Lời Nguyện

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
Xin ban cho con sự sống của Chúa,
Sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,
Bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,
Niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
Hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nho-tin-ma-co-su-song-19-4-2020-cn-2-ps--39696