Skip to main content

Bay giữa ban ngày (03.05.2023 - Thứ Tư Tuần 4 Mùa Phục Sinh)

Ánh sáng Chúa Giêsu ban sự sống, soi rọi sự thật, chiếu toả công lý và sưởi ấm bình an.
Bay giữa ban ngày (03.05.2023 - Thứ Tư Tuần 4 Mùa Phục Sinh)
Là ánh sáng, Chúa Giêsu không là ngọn hải đăng bất động, nhưng là một vầng hồng sinh động, luôn luôn dịch chuyển, chiếu soi và làm cho ấm. Ánh sáng Ngài ban sự sống, soi rọi sự thật, chiếu toả công lý và sưởi ấm bình an.
Bài Ðọc I: Cv 12, 24 - 13, 5a

"Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giêrusa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Marcô.

Bấy giờ trong Hội Thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thơ ấu, và Saolô. Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

Ðược Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do-thái.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.
Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.
Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.
Ðáp: Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.


Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô đã sống lại và chiếu soi chúng ta, là những kẻ Người đã cứu chuộc bằng máu của Người. - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 12, 44-50

"Ta là sự sáng đã đến thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

“Tôi là, Tôi là”, là bảy cách nói của Chúa Giêsu mỗi khi Ngài long trọng mặc khải chính mình trong Tin Mừng thánh Gioan; cùng với mỗi khẳng định, luôn luôn là một lời hứa đi kèm.

Tôi là Bánh từ trời, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời (Ga 6);
Tôi là Cửa ràn chiên, ai qua Tôi mà vào sẽ được cứu và tìm thấy của nuôi thân (Ga 10);
Tôi là Mục Tử nhân lành, Tôi hy sinh thí mạng vì đoàn chiên (Ga 10);
Tôi là Sự Sống Lại và là Sự Sống, ai tin vào Tôi, thì dù có chết cũng sẽ sống (Ga 11);
Tôi là Đường, Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến với Cha mà không qua Tôi (Ga 14);
Tôi là Cây Nho, anh em là cành; cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh nhiều quả (Ga 15).
Và với Tin Mừng hôm nay, Ngài lại dõng dạc tuyên bố, “Tôi là Ánh Sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống” (Ga 8, 12).

Gioan tông đồ được ví như phượng hoàng chắp cánh bay vút và bằng một cái vỗ thật mạnh, Gioan cất cánh bay cao, cao thật cao, cao đến tận mút cùng thời gian và xuyên suốt không gian. Ở đó, đôi mắt tinh tường và lòng mến sắt son của phượng hoàng Gioan đã nhìn thấy “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa” và “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”.

Chỉ Tin Mừng thứ tư gọi Chúa Giêsu là Ngôi Lời và cũng chỉ người môn đệ yêu dấu thánh sử ghi lại tuyên bố này của Thầy, “Tôi là ánh sáng thế gian”. Là ánh sáng, Chúa Giêsu không là ngọn hải đăng bất động, nhưng là một vầng hồng sinh động, luôn luôn dịch chuyển, chiếu soi và làm cho ấm. Ánh sáng Ngài ban sự sống, soi rọi sự thật, chiếu toả công lý và sưởi ấm bình an.

Nếu một ngày nào đó khi mặt trời không còn, vũ trụ chìm trong bóng tối, trái đất lạnh tăm, cỏ cây héo úa và lúc bấy giờ sự sống nhường chỗ cho sự chết; cũng thế, nếu một thế giới không có Thiên Chúa, không có Chúa Giêsu với ánh sáng của Ngài thì điều sẽ xảy ra là, một thế giới vốn đã thuộc về bóng tối nay sẽ tối hơn; Satan sẽ nhảy múa reo hò; bấy giờ, những xâu xé, tranh giành, giết chóc giữa những con người sẽ khốc liệt hơn, tàn ác hơn.

Triết gia Diogène nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trần đời, thế nhưng cuộc sống của ông lại rất đơn sơ đạm bạc. Ông sống trong một túp lều chật hẹp, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua một lỗ thủng trên vách lều. Vua Hy Lạp nghe biết ông là người khôn ngoan và hạnh phúc bèn tìm đến tận nơi tham vấn. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần và hỏi xem ông có cần gì không. Diogène không trả lời, cũng chẳng thèm quay lưng. Nhà vua gặng hỏi nhiều lần; bấy giờ, ông điềm tĩnh thưa, “Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều và chỉ một điều thôi, xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách”.

Diogène đuổi khéo nhà vua vì sợ sa tròng danh lợi khiến ông có thể mất đi niềm vui nếp sống thanh bần; cũng thế, quyền lực, danh vọng, tiền tài hẳn sẽ che khuất ánh sáng Chúa Kitô trong cuộc đời mỗi người. Và như loài dơi vốn chỉ hoạt động về đêm, chúng ta cũng sẽ sống trong bóng tối mà tưởng mình bay giữa ban ngày. Đó là cám dỗ muôn kiếp của phận người muôn thuở thuộc mọi đấng bậc, không trừ ai và qua mọi thời.


Cầu nguyện

“Lạy Chúa, đừng để con như loài dơi giỏi bay đêm; hãy tỏ cho con điều đang chắn che linh hồn mình khiến ánh sáng Chúa không thể lọt vào hầu con cũng có thể bay giữa ban ngày”. Amen.

Linh mục Minh Anh
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bay-giua-ban-ngay-thu-tu-tuan-iv-mua-phuc-sinh--39848