Skip to main content

Thấy Thầy là thấy Chúa Cha (07.05.2023 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A)

Đức Giêsu muốn đưa các môn đệ về với nhà Cha. Và Ngài nhận chính mình là Con Đường duy nhất dẫn đến Cha.
Thấy Thầy là thấy Chúa Cha (07.05.2023 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A)
Chỉ mong chúng ta cũng ở lại trong Thiên Chúa Cha như Thầy Giêsu, để ai thấy chúng ta cũng thấy hình ảnh của Thiên Chúa.
Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7

"Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa".

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó.

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Hoặc đọc: Alleluia.


Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Hoặc đọc: Alleluia.


2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Hoặc đọc: Alleluia.


3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Hoặc đọc: Alleluia.Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 4-9

"Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Ðây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 14, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Khi Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết mình sắp ra đi
thì các ông lập tức rơi vào cơn xao xuyến.
Để làm các ông yên lòng, Ngài cần cho họ biết mình sẽ đi đâu,
Ngài báo cho các ông biết mình sắp về nhà Cha,
nơi Ngài đã ở với Cha từ vĩnh hằng.
Đức Giêsu từ Cha mà đến trần gian, nay lại về với Cha (Ga 13,1).
Đức Giêsu ví thế giới của Thiên Chúa như một ngôi nhà.
Ngôi nhà ấm áp của Cha có đủ chỗ ở cho mọi người.
Đức Giêsu về nhà Cha trước để chuẩn bị cho chúng ta đến sau.
Rồi Ngài còn hứa Ngài sẽ trở lại để đón môn đệ về.
Ước mơ của Ngài là Thầy trò được ở bên nhau mãi mãi (Ga 14,3).
“Lạy Cha, con muốn rằng, con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,20).

Đức Giêsu muốn đưa các môn đệ về với nhà Cha.
Và Ngài nhận chính mình là Con Đường duy nhất dẫn đến Cha.
“Không ai đến được với Cha nếu không qua Thầy” (Ga 14,6).
Đức Giêsu là Con Đường độc nhất vô nhị, khác với mọi con đường,
vì Ngài là Ngôi Lời làm người, từ trời xuống,
là Con Một Thiên Chúa, là Đấng luôn ở cung lòng Cha (Ga 1,14.18).
Chỉ Đấng từ trời xuống mới biết đường dẫn chúng ta lên trời.
Mọi con đường khác cần được nối kết với Con Đường Giêsu,
để có thể trở thành những nẻo đường cứu độ.

Đức Giêsu suốt đời nói sự thật mà Ngài đã nghe từ Cha,
“Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha,
Đấng đã sai phái tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì...” (Ga 12,49-50).
Duy mình Ngài thấy Thiên Chúa, và biết sự thật về Chúa Cha (Ga 1,18),
nên chỉ mình Ngài mới mặc khải được sự thật trọn vẹn về Thiên Chúa.
Mục đích cuộc đời Đức Giêsu là làm chứng cho sự thật (Ga 18,37).
Nơi Ngài, sự thật được tỏa sáng, không bị che khuất bởi cái tôi,
đến nỗi Ngài đã có thể nói: “Chính tôi là Sự Thật” (Ga 14,6).

Đức Giêsu đã trao ban sự sống cho thân xác nhiều người:
cho con trai của viên quan, cho anh bất toại, cho người mù bẩm sinh,
cho Ladarô chết bốn ngày trong mộ (Ga 4,46-54; 5,1-9; 9; 11).
Ngài còn ban Bánh hằng sống, nước hằng sống, ánh sáng ban sự sống.
Ngài nhận mình là mục tử đến để chiên được sống dồi dào (Ga 10,10).
Vì nhận được quyền “có sự sống nơi mình” từ Chúa Cha (Ga 5,26),
Nên Đức Giêsu đã có thể nói: “Chính Tôi là Sự Sống.”

Qua trung gian Đức Giêsu là Con Đường,
chúng ta có thể đến gặp Thiên Chúa Cha.
Hơn thế nữa, chính Ngài là hiện thân của Chúa Cha trên trần gian.
Thiên Chúa Cha là Đấng không ai thấy bao giờ,
không ai sờ chạm được, không ai đến gần được.
Nhưng nơi Đức Giêsu bằng xương bằng thịt,
ta gặp được Thiên Chúa Cha gần gũi, hữu hình và thân thương.
“Ai biết Thầy là biết Chúa Cha, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”
Chỉ cần gặp được Đức Giêsu Nadarét, là ta gặp được Đấng ba lần thánh,
Đấng siêu việt trên cõi trời cao.

“Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,10.11).
Đây là sự ở trong nhau của Cha và Con, khiến Đức Giêsu có thể nói:
“Tôi và Cha Tôi, chúng tôi là một” (Ga 10,30).
Chỉ mong chúng ta cũng ở lại trong Thiên Chúa Cha như Thầy Giêsu,
để ai thấy chúng ta cũng thấy hình ảnh của Thiên Chúa.
Thánh Gioan nói: “Ai nói rằng mình ở lại trong Thiên Chúa,
thì cũng phải đi như chính Đức Giêsu đã đi” (1 Ga 2,6).


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Thật.
Mỗi ngày trên thế giới,
có bao người dám đứng về phía sự thật,
dám chết để làm chứng cho công lý,
dù họ chưa biết Chúa.

Chúa là Sự Sống.
Có bao người dám hy sinh mạng sống mình,
để chết thay cho người khác,
để bảo vệ người bị áp bức bóc lột,
dù họ chưa biết Chúa.

Chúa là Tình Yêu.
Có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa
và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm,
làm những việc công bình, bác ái,
dù họ chưa biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,
những người đó gần bên chúng con.
Chúng con có bổn phận giới thiệu Chúa cho họ,
Đấng họ đã ở gần, nhưng chưa gọi tên trên môi,
Đấng họ đã thoáng nghe, nhưng chưa hề giáp mặt.

Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động
nơi những anh em không cùng tôn giáo,
thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật,
những hạt giống của Lời mà Chúa đã vãi gieo.

Chúa là Đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha.
sau khi được nâng cao trên thánh giá
và tôn vinh trên trời,
Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa.
Chúa đã chết cho mọi người,
và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ,
xin đừng để mất một người nào trong chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thay-thay-la-thay-chua-cha-10-5-2020-chua-nhat-5-phuc-sinh-nam-a--39866