Skip to main content

Cho sự sống của thế gian (11.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

Rước Mình và Máu Thầy là mở lòng đón lấy Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc thế gian, để rồi có sức hy sinh đời mình cho người khác.
Cho sự sống của thế gian (11.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)
Khi rước lấy Đấng ban sự sống, Đấng là sự sống, chúng ta được ở lại trong Ngài và sống nhờ Ngài (Ga 6,56-57). Xin cho chúng ta đi hết cuộc đời lữ thứ trần gian nhờ tâm linh được dưỡng nuôi bằng lương thực thiên quốc.
Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a

"Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới".

Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

"Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng đã dẫn đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Và Người là Ðấng đã dẫn các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào; Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các then cửa ngươi, Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

2) Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

3) Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).


Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 16-17

"Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời". - Alleluia.


Phúc Âm: Ga 6, 51-59

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Còn gì đẹp bằng việc cả gia đình tham dự Thánh Lễ Chúa nhật!
Còn gì vui bằng việc đi nhà thờ và gặp những người bạn thân!
Mỗi Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ linh thánh với Thiên Chúa,
nơi cả triều thần thiên quốc, cả thế giới người sống và người chết,
gần nhau, nâng đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau.
Dự lễ Chúa Nhật đâu chỉ là một luật buộc của Giáo Hội,
mà còn là niềm vui được tặng ban cho người kitô hữu.

Dự lễ Chúa Nhật là để tạ ơn Thiên Chúa.
Bí tích Thánh Thể tự bản chất là bí tích Tạ Ơn.
Chúng ta có bao lý do để nói một lời tạ ơn Thiên Chúa,
vì tất cả những gì Ba Ngôi làm cho chúng ta qua các công trình
sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, đã và đang diễn ra.
Chúng ta luôn có lý do để tạ ơn vì những điều chân thiện mỹ
vẫn tồn tại nơi mọi sự và nơi con người, bất chấp những bóng tối.
Dự lễ Chúa Nhật là nhân danh muôn loài thụ tạo để ca ngợi Chúa Cha,
nhờ Chúa Kitô, và trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần.

Dự lễ Chúa Nhật là dự một bữa tiệc, mặc áo đẹp, lòng vui như mở hội,
vì đại tiệc này do chính Chúa Kitô khoản đãi.
Ngài mời từng người: “Tất cả anh chị em hãy đến mà dự tiệc của Tôi!”
Ngài nuôi ta bằng Lời ban sự sống của Ngài, qua việc nghe các Bài Đọc.
Ngài còn nuôi chúng ta bằng Mình và Máu của Ngài, qua việc rước lễ.
Trong bữa Tiệc Vượt Qua, ngay trong đêm Ngài bị bắt ở Vườn Dầu,
Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra, trao đi và nói một câu bất ngờ:
“Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy.”
Ngài lại trao cho các môn đệ chén rượu nho và nói:
“Các con hãy cầm lấy mà uống, đây là chén Máu Thầy.”
Chúng ta tin bánh đã trở nên Mình, rượu đã trở nên Máu Chúa.
Đức Giêsu mời chúng ta ăn uống Mình và Máu Ngài
dưới dạng bánh và rượu đã được biến đổi cách mầu nhiệm
nhờ lời của Ngài và nhờ quyền năng Thánh Thần.

Dự lễ Chúa nhật là thông hiệp vào hy lễ thập giá trên núi Sọ.
Đức Giêsu đã không chỉ nói: Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy.
Nhưng Ngài nói: “Đây là Mình Thầy bị trao nộp vì anh em,
Đây là Máu Thầy đổ ra vì anh em.”
Như thế Ngài đã nói đến cái chết sắp đến của Ngài.
Rước Mình và Máu Thầy là mở lòng đón lấy
Đấng đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc thế gian,
để rồi có sức hy sinh đời mình cho người khác.
Đức Kitô đã đổ máu mình trên thập giá duy chỉ một lần,
nhưng hy lễ ấy lại trở thành hiện thực trong từng Thánh Lễ.
Từ đó ơn cứu độ tuôn trào trên thế giới và trên từng người.
Hãy tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng.
Vì bí tích Thánh Thể là hy lễ của Đức Kitô,
nên khi dự lễ, ta hãy đem theo đời mình làm lễ dâng,
với muôn khổ đau, nhọc nhằn, để kết hợp với hy lễ của Đức Kitô.
Hãy dâng đời mình như những hạt lúa bị xay, bị nướng thành bánh,
như những trái nho bị ép để làm thành rượu nho.
Khi rước lấy Đấng ban sự sống, Đấng là sự sống,
chúng ta được ở lại trong Ngài và sống nhờ Ngài (Ga 6,56-57).
Xin cho chúng ta đi hết cuộc đời lữ thứ trần gian
nhờ tâm linh được dưỡng nuôi bằng lương thực thiên quốc.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
Chúa là thức ăn, thức uống của con.
Càng ăn, con càng đói;
Càng uống con càng khát;
Càng sở hữu, con lại càng ước ao.

Chúa ngọt ngào trong cổ họng con,
Hơn cả tầng mật ong,
Vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời.
Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao,
Vì con không sao múc cạn được Chúa.

Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài?
Con chẳng rõ; vì ở thẳm sâu lòng con,
Con cảm thấy cả hai.

Chúa đòi con nên một với Ngài,
Đòi hỏi đó làm con đau đớn,
Vì con không muốn từ bỏ
Những thói quen của con
Để ngủ yên trong tay Chúa.

Con chỉ biết tạ ơn Chúa,
Ca ngợi và tôn vinh Chúa,
Bởi đó là sự sống đời đời cho con.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cho-su-song-cua-the-gian-14-6-2020-chua-nhat-le-minh-va-mau-thanh-chua-kito--40124