Skip to main content

Không xứng đáng (15.10.2023 – Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A)

Hôm nay, các kitô hữu vẫn được mời đến dự tiệc vui, và chúng ta cũng có thể nại ra nhiều lý do để từ chối.
Không xứng đáng (15.10.2023 – Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A)
Hôm nay, các kitô hữu vẫn được mời đến dự tiệc vui, và chúng ta cũng có thể nại ra nhiều lý do để từ chối. chuyện làm ăn, chuyện gia đình gấp gáp hơn chuyện ăn cưới. Lời mời của Thiên Chúa bị coi nhẹ hơn bao mời mọc hàng ngày. Món ăn trần gian hấp dẫn hơn món ăn do trời thiết đãi.

Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a

“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta. Ðây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Xướng: 1) Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. - (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con.

Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.


Bài Ðọc II: Pl 4, 12-14. 19-20

“Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh sang của Người trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: x. Cv 16,14b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 22, 1-14

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Ðó là lời Chúa.


Hoặc đọc bài này: Mt 22, 1-10

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng tuần trước làm chúng ta sửng sốt
vì chẳng những các tá điền không nộp hoa lợi đúng thời,
lại còn bắt giết các đầy tớ và cả con trai của chủ vườn nho.
Bài Tin mừng hôm nay làm chúng ta kinh ngạc không kém.
Chẳng có gì vui bằng tiệc cưới,
hơn nữa lại là tiệc cưới được vua tổ chức cho hoàng tử.
Nhà vua hẳn đã chuẩn bị chu đáo cho biến cố lớn lao này.
Vua đã mời nhiều quan khách đến tham dự.
Hân hạnh biết bao cho những ai được nhà vua mời !
Họ có mong ngày ấy mau đến không?

Khi ngày ấy đến, nhà vua sai đầy tớ nhắc lại lời mời.
Nhưng các quan khách ngoan cố không muốn đến.
Một nhóm đầy tớ thứ hai được sai đi,
lặp lại lời mời của nhà vua, cho biết cỗ bàn đã sẵn sàng,
Nhưng các khách mời lại nhún vai bỏ đi,
vì họ đang bận tâm làm một việc khác.
Kẻ thì đi thăm nông trại, kẻ thì đi buôn.
Có kẻ lại túm lấy các đầy tớ của vua mà hành hạ rồi giết đi.
Chúng ta không hiểu tại sao
đi thăm nông trại hay đi buôn lại cần gấp đến thế,
và quan trọng hơn cả chuyện dự tiệc cưới của hoàng tử.
Tại sao các khách mời lại có thể bỏ qua một vinh dự như vậy?
Nhà vua và hoàng tử hẳn thấy mình bị coi thường,
khi việc tổ chức tiệc cưới hoàng gia bị thất bại.
Các vị khách không muốn chia sẻ niềm vui lớn của nhà vua.
Họ không đáp lại sự trân trọng mà nhà vua dành cho họ,
nên họ không xứng đáng được dự tiệc nữa.
Và những kẻ giết đầy tớ của vua sẽ bị trừng phạt đích đáng.

Tiệc cưới vui của hoàng tử hóa ra chuyện buồn, đầy chết chóc.
Nhưng nhà vua không muốn tiệc cưới bị thất bại.
Phải mời người khác đến dự thay cho các khách đã từ chối.
Và một lần nữa, các đầy tớ lại đi khắp các ngả đường để mời.
Gặp ai cũng mời, bất luận tốt xấu.
Các người được mời lần này không phải là những vị khách quý,
nhưng là những người tình cờ gặp ngoài đường.
Và họ đã mau mắn đáp lại ngay,
nên chẳng mấy chốc phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Thiên Chúa thích chia sẻ niềm vui với con người.
Ngài mời con người đến dự tiệc hiệp thông để được cứu độ.
Không phải chỉ mời một đôi lần, nhưng mãi mãi cho đến tận thế.
Trong dụ ngôn này, nhà vua tượng trưng cho Thiên Chúa,
Con của vua là Đức Giêsu,
đầy tớ là các ngôn sứ và môn đệ Ngài sai trước và sau phục sinh,
quan khách là dân Ítraen hay các nhà lãnh đạo Do-thái giáo.
Thiên Chúa mời dân Ngài đến dự tiệc cưới của Người Con,
nhưng họ đã đưa ra những lý do để từ chối.
Hôm nay, các kitô hữu vẫn được mời đến dự tiệc vui,
và chúng ta cũng có thể nại ra nhiều lý do để từ chối.
chuyện làm ăn, chuyện gia đình gấp gáp hơn chuyện ăn cưới.
Lời mời của Thiên Chúa bị coi nhẹ hơn bao mời mọc hàng ngày.
Món ăn trần gian hấp dẫn hơn món ăn do trời thiết đãi.

Các kitô hữu là những người từ mọi nẻo đường thế giới
đã chấp nhận lời mời, đã được vào tận phòng tiệc cưới.
Tiếc thay có người lại không mặc y phục lễ cưới cho đàng hoàng.
Y phục này là việc sống công chính theo Bài Giảng trên núi.
Chỉ mong chúng ta không chỉ được gọi, mà còn được chọn (Mt 22,14).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
Lắm khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa,
nhưng lại khá lịch sự với người đời.
Con thường sợ làm người khác buồn,
sợ mình cư xử thiếu tế nhị,
nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm vui lòng Chúa.

Con thường làm những gì con thích,
dù biết Chúa không ưa.
Con hay bắt Chúa phải đợi con,
vì con thường đặt Chúa sau nhiều thụ tạo khác.

Xin cho con lịch sự hơn với Chúa,
niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Da-kêu,
và chú tâm như chị Maria ngồi lắng nghe Lời Chúa.
Để nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý,
thì ước gì con biết đón Chúa như một người bạn thân. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/khong-xung-dang-11-10-2020-chua-nhat-28-thuong-nien-nam-a--40731