Skip to main content

Chúng tôi đã thấy ngôi sao (07.01.2024 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh)

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu Con Một của Ngài cho dân ngoại và cho cả nhân loại.
Chúng tôi đã thấy ngôi sao (07.01.2024 – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh)
Đức Giêsu đã tự nhận mình là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16). Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta Sao Mai ấy (Kh 2,28). Mừng lễ Hiển Linh không thể không nghĩ đến các vì sao, và ý thức mình chính là một vì sao cần tỏa sáng (Pl 2,15).

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6

“Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 71, 1-2. 7-8. 10-11a. 12-13

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.


Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6

“Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Mt 2,2

Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 2, 1-12

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa giới thiệu
Con Một của Ngài cho dân ngoại và cho cả nhân loại.
Như thánh Mác-xi-mô, viện phụ, nhận xét:
“Người tỏ mình ra theo tầm mức lãnh hội của kẻ đón nhận…
Người thích ứng với khả năng tiếp nhận của họ.”
Khi muốn giới thiệu Con của Ngài cho các mục đồng,
những người ít học, đơn sơ, hèn mọn,
Thiên Chúa đã cho một vị thiên sứ đến gặp họ,
để báo tin Đấng Kitô mới được sinh ra,
như trẻ thơ nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).
Nhưng Thiên Chúa không chỉ tỏ mình cho mục đồng,
Ngài còn muốn tỏ mình cho dân ngoại,
cho những người giàu có, khôn ngoan, học thức, có địa vị.
Cả những người này cũng có chỗ trong trái tim Thiên Chúa.

Lễ Hiển Linh hôm nay, Thiên Chúa giới thiệu Con của Ngài
cho những nhà chiêm tinh thuộc vùng Ba-tư hay Babylon.
Dựa theo lễ vật của họ, hẳn họ phải là người giàu có.
Dựa theo khả năng nhìn bầu trời,
họ phải là những người có kiến thức thiên văn.
Họ có thể là những tư tế hay cố vấn cho nhà vua.
Hơn nữa, họ không phải là người Do-thái.
Thiên Chúa muốn dân ngoại cũng nhận biết Con của Ngài.

Nhưng Thiên Chúa tỏ mình bằng những cách khác nhau.
Vì họ chuyên nghiên cứu các vì sao,
nên Thiên Chúa muốn dùng bầu trời mà trò chuyện với họ.
Ngài đã cho xuất hiện một ngôi sao,
không hẳn là sáng rực rỡ, nhưng là ngôi sao rất lạ,
khiến họ bị thu hút mãnh liệt và lôi kéo họ lên đường.
Nhìn ngôi sao lạ xuất hiện, họ tin có một vị Vua mới sinh.
đó là vị Vua Mêsia người Do-thái đang mong đợi,
cũng là vị Vua cho cả thế giới.
Vì thế họ háo hức lên đường đi đến nước Israen,
chỉ mong được gặp và bái yết vị Tân Vương.
Chắc họ đã đi cả ngàn cây số, ngược sông Êu-phrát,
rồi vòng xuống để đến Giêrusalem.
Sau đó theo sự chỉ dẫn của Hêrôđê, họ lại đi Bêlem,
quá vui khi được bái lạy và dâng lễ vật cho Con Trẻ.
Thiên Chúa đã nói với họ qua một ngôi sao,
thì nay lại nói trong một giấc mơ.
Ngài nhắc họ đừng gặp Hêrôđê, nhưng đi đường khác mà về.

Thánh Mátthêu đã kể cho người Do-thái thời của ngài
một câu chuyện đẹp và ý nghĩa.
Họ hiểu ngay lời sấm của ông Bilơam đã được ứng nghiệm.
Nhà chiêm tinh ngoại giáo này đã thấy:
“một vì sao xuất hiện từ Giacóp” (Ds 24,17).
Bây giờ vì sao ấy đã xuất hiện rồi.
Vì sao chính là Đức Giêsu, Đấng Mêsia, Vua hoàn vũ.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta làm hang đá.
Ngài nhắc chúng ta đặt tượng “Ba Vua” nơi hang đá.
Ở đó cần treo một ngôi sao chỉ đường.
Ta không được quên vai trò của ngôi sao nơi máng cỏ,
bởi lẽ con người hôm nay vẫn cần ánh sao để gặp Chúa.
Đó không hẳn là ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời,
nhưng là “sao mai mọc lên trong tâm hồn anh em” (2 Pr 1,19).
Đức Giêsu đã tự nhận mình là Sao Mai sáng ngời (Kh 22,16).
Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta Sao Mai ấy (Kh 2,28).
Mừng lễ Hiển Linh không thể không nghĩ đến các vì sao,
và ý thức mình chính là một vì sao cần tỏa sáng (Pl 2,15).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Ánh sáng thân thương,
Giữa những bủa vây của u sầu ảm đạm,
Xin Chúa dẫn con đi.

Đêm thì tối, đường còn xa,
Xin Chúa dẫn con đi,
Xin giữ bước chân con.

Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi,
Chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi.

Chưa bao giờ con như bây giờ,
Cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn dắt.
Con đã quen tự chọn và thấy con đường của mình.
Nhưng giờ đây, xin Chúa dẫn con đi. Amen.

(Thánh John Henry Newman)


Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chung-toi-da-thay-ngoi-sao-08-01-2023-chua-nhat-le-chua-hien-linh--49108