Skip to main content

Chúng phải tuân lệnh (28.01.2024 – Chúa Nhật Tuần 4 TN, Năm B)

Đức Giêsu không trừ quỷ chỉ nhằm mục đích chữa bệnh. Ngài trừ quỷ để làm chứng về lời mình loan báo: “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15).
Chúng phải tuân lệnh (28.01.2024 – Chúa Nhật Tuần 4 TN, Năm B)
Phép lạ đầu tiên của Tin Mừng Máccô là phép lạ trừ quỷ. Phép lạ này xảy ra vào ngày sabát nơi hội đường Caphácnaum. Đức Giêsu được ông trưởng hội đường mời đọc Sách Thánh, và sau đó đứng giải thích đoạn sách vừa đọc.

Bài Ðọc I: Ðnl 18, 15-20

“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng.

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng.


Bài Ðọc II: 1Cr 7, 32-35

“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khăng khít với Chúa.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Ga 1, 14 và 12

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mc 1, 21-28

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Có quỷ không? Quỷ bởi đâu mà ra? Quỷ có đáng sợ không?
Đây là những câu hỏi mà các kitô hữu thường đặt ra.
Sách Giáo lý Công giáo cho ta câu trả lời (GLCG 2538).
Quỷ vốn là những thụ tạo tốt đẹp do Thiên Chúa dựng nên.
Sau khi phạm tội bất phục tùng, các thiên thần trở thành quỷ.
Quỷ luôn chống lại Thiên Chúa, và cám dỗ con người xa Chúa.
Quỷ vừa ranh ma, vừa lắm quyền năng.
Nhưng may thay Thiên Chúa lại mạnh hơn quỷ gấp bội.
Từ nay cho đến tận thế, cuộc chiến giữa hai bên vẫn kéo dài.
Thiên Chúa là Đấng có thể thắng quỷ và bảo vệ chúng ta.

Tin Mừng Máccô hay kể chuyện những người bị quỷ ám
được Đức Giêsu chữa lành (Mc 1,21-28; 5,1-20; 7,24-30; 9,17-29).
Trong tất cả những truyện này, quỷ luôn được gọi là thần ô uế.
Nó nhập vào con người, làm con người mất tự chủ, tự do,
và biến con người thành con rối trong tay nó.
Người bị quỷ nhập phải sống trong đau khổ (Mc 5,3-5; 9,32).
Đối với Đức Giêsu, trừ quỷ đơn giản là đuổi nó ra,
vĩnh viễn không cho nó còn quyền gì trên con người.
Sau khi được trừ quỷ, người đó có lại sự bình an
và trở lại cuộc sống bình thường (Mc 5,15; 7,30; 9,27).

Có người nghĩ rằng người bị quỷ ám
chẳng qua là người mắc bệnh tâm thần,
vì dấu hiệu bên ngoài của đôi bên không khác nhau là mấy.
Nhưng Đức Giêsu đã thực sự đuổi thần ô uế ra khỏi con người.
Thần này không chịu ra khỏi căn nhà nó chiếm hữu.
Chỉ Đấng có sức mạnh vượt trội mới tống được nó ra.
Đức Giêsu không trừ quỷ chỉ nhằm mục đích chữa bệnh.
Ngài trừ quỷ để làm chứng về lời mình loan báo:
“Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15).
Sự sụp đổ của nước của quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mc 3,22)
là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nước Thiên Chúa đang đến.
Đức Giêsu đã thắng Xatan cám dỗ Ngài ở hoang địa (Mc 1,13).
Cả sứ vụ của Ngài sau này cũng kéo dài chiến thắng đó.

Phép lạ đầu tiên của Tin Mừng Máccô là phép lạ trừ quỷ.
Phép lạ này xảy ra vào ngày sabát nơi hội đường Caphácnaum.
Đức Giêsu được ông trưởng hội đường mời đọc Sách Thánh,
và sau đó đứng giải thích đoạn sách vừa đọc.
Thính giả sững sờ vì Ngài dạy như người tự mình có uy quyền,
khác hẳn với lối giảng dạy của các kinh sư,
vì các kinh sư hay dựa vào uy thế của truyền thống.
Chính lời giảng dạy đầy uy quyền này đã làm thần ô uế khiếp sợ.
Nó biết Đức Giêsu là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Sự thánh thiện của Ngài đối nghịch với sự ô uế của nó.
Bởi đó, dù Đức Giêsu chưa ra tay, nó đã thấy mình bị đe dọa.
Không phải chỉ mình nó, mà tất cả đồng bọn của nó.
“Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?” (Mc 1,24).
Nó biết mục tiêu của sự hiện diện và sứ mạng của Ngài.
Đức Giêsu đã dạy bằng lời đầy uy quyền,
Ngài cũng trừ quỷ bằng một lời: “Xuất ra khỏi người này!”
Thần ô uế thét to và xuất ra một cách khó khăn,
vì nó không hề muốn bị trục xuất khỏi nơi êm ấm.
Lời của Đức Giêsu có quyền bắt các thần ô uế phải vâng lệnh.

Người Công giáo sống trong một thế giới mà người ta nói đến
bùa ngải, thư ếm, bói toán, lên đồng, cầu cơ…
Có những giáo phái thờ Xatan ở nước ngoài.
Người bình dân tin cô hồn nhập vào hay khuấy phá người sống.
Dù sao theo Giáo lý Công giáo quỷ là có thật.
Nước của Xatan cũng có thật và đang hoành hành trên địa cầu.
Đức Giêsu đã bị nó cám dỗ và đã đối mặt với nó.
Trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy ta: “xin cứu chúng con khỏi Ác thần”
Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc đến nó.
Mỗi giáo phận có một vị được đức giám mục giao nhiệm vụ trừ quỷ.
Chúng ta không hoảng hốt vì đôi khi thấy quỷ tấn công mình.
Chỉ mong chúng ta giữ lời đã hứa khi chịu Phép Rửa:
“từ bỏ Xatan và những việc làm của nó”
và vững tin vào Đấng mạnh hơn quỷ là Đấng Thánh mang tên Giêsu.

Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
chẳng có chuyện gì xảy ra mà Chúa không cho phép.
Cả những chuyện xấu xa tồi tệ mà con người làm cho nhau.
Cả sự dữ đang hoành hành do Xatan gây ra trên mặt đất.
Nhiều khi chúng con không hiểu được
tại sao Chúa lại cho phép xảy ra những chuyện như thế.
Nhưng chúng con tin rằng, đối với ai yêu mến Chúa,
mọi sự đều đem lại điều tốt cho họ.

Chúng con tin rằng những gì Chúa cho phép xảy ra
đều vì yêu thương chúng con
và vì ích lợi cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con.
Chúa đau đớn khi phải dùng roi mà sửa dạy
như người cha sửa dạy con mình để mong con nên người.
Xin cho chúng con nhận ra điều Chúa muốn nhắc nhở,
để cải hóa bản thân và điều chỉnh đời mình cho hợp với ý Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân ái,
trên đường về quê trời,
Chúa muốn chúng con trải qua những thử thách cam go,
như bệnh tật, khổ đau và cái chết,
để chúng con nên cứng cáp và trưởng thành.
Xin cho chúng con đừng nổi loạn trước thử thách,
nhưng biết nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá,
để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng,
kể cả khi thấy Thiên Chúa vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay.

Ước gì dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình,
để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Chúa.
Ước gì khi Chúa cho chúng con khỏi bệnh,
chúng con lại thấy sự sống của Chúa chiến thắng vinh quang. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chung-phai-tuan-lenh-31-01-2021-chua-nhat-4-thuong-nien-nam-b--41384