Skip to main content

Được rước lên trời (12.05.2024 – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên)

Sống tận tình cho trái đất mà vẫn ngước lên trời cao, điều đó thật là một thách đố không nhỏ, nhưng lại là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.
Được rước lên trời (12.05.2024 – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên)
Lễ Chúa về trời nhắc chúng ta về sức hút của đất. Hấp dẫn của đất làm ta quên rằng trời mới là chỗ dừng chân.

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.


Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. - Alleluia.


Phúc Âm: Mc 16,15-20

“Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm 1: ĐƯỢC RƯỚC LÊN TRỜI

Khi kiến thức khoa học về vũ trụ còn phôi thai,
người Do-thái coi “trái đất” như một cái đĩa khổng lồ,
vây quanh bởi biển đảo, chống đỡ nhờ cột, đặt trên nền vững.
Bầu trời úp trên mặt đất như một cái lồng bàn.
Nó được điểm tô bằng mặt trời, mặt trăng và những vì tinh tú.
Bầu trời có nhiều tầng; tầng dưới cùng có nhiều kho:
kho tuyết, mưa đá, mây mù, gió bão, và cả kho sấm sét nữa.
Thiên Chúa được cho là Đấng ở trên trời, ở tầng cao nhất.
Trời là trời của Chúa, còn đất thì Ngài ban cho con cái loài người.
Khi chết, vong linh phải vào âm phủ, nằm dưới lòng đất,
xa với trời, xa với đất, xa với Thiên Chúa, xa với con người.

Đức Giêsu đã chịu chết và được Thiên Chúa phục sinh.
Được phục sinh là điều kỳ diệu, chưa từng thấy.
Đấng từ thế giới Thiên Chúa bước xuống thế giới con người.
Sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Ngài trở về với Thiên Chúa.
Lễ Thăng Thiên là lễ mừng Con Thiên Chúa thành công.
Chính Thiên Chúa Cha rước Con về, đưa Con lên,
tôn vinh Con trong thế giới thần linh vĩnh cửu.
Người Con này không những có thần tính, mà còn có nhân tính.
Ngài là Con Người đầu tiên đi vào thế giới của Thiên Chúa,
với thân xác phục sinh được hoàn toàn biến đổi.
Chúa Giêsu được rước về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa.
Ngài là Đầu, mở cửa trời cho cả nhân loại bước vào,
từ người đầu tiên là Ađam cho đến người cuối lúc tận thế.
Lễ Thăng Thiên là lễ mừng cho phẩm giá con người.
Nhân loại biết mình đi đâu sau cuộc sống ngắn ngủi tại thế.
Thân xác con người biết mình sẽ không trở về bụi tro.
Thiên Chúa và con người không gì chia lìa được.

Khi được Cha đưa lên cùng Cha, đặt ngồi bên hữu Cha,
ngồi ngang hàng với Cha trong tư cách là Chúa vũ trụ,
Chúa Giêsu không còn hiện ra với các môn đệ như trước nữa.
Các ông mất đi một sự hiện diện thấy được, sờ chạm được.
Đây đúng là một mất mát lớn, gây đau buồn.
Nhưng không vì thế mà Ngài trở nên vắng mặt, xa cách.
Trái lại, Ngài hiện diện với họ cách gần gũi hơn xưa,
thiết thân hơn xưa, và mạnh mẽ hơn xưa.
Từ trời cao, Chúa Giêsu nghe được tiếng kêu của từng người,
đến gặp từng người và ở với từng người trong mọi lúc.
“Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Chúa phục sinh ở với các tông đồ, xưa cũng như nay.
Ngài không chỉ ở với, mà còn cùng làm việc với họ (Mc 16,20).
Chẳng bao giờ các kitô hữu phải lao nhọc một mình.
Trong Thánh Thần, Đấng phục sinh cho các cành nho thêm trái.

Trước khi chết, Đức Giêsu nói:“Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19,30).
Ngài đã hoàn tất việc Cha giao, đã vâng lời cho đến chết.
Nhưng chúng ta chưa nói được như Đức Giêsu,
vì sứ mạng Ngài giao, chúng ta chưa hoàn tất:
“Hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài,
và làm Phép Rửa cho những ai có lòng tin” (Mt 16,15-16).
Như Nhóm Mười Một, chúng ta từng không tin và cứng lòng,
nhưng Chúa vẫn muốn sai chúng ta đi giúp cho người chưa tin,
không chỉ bằng lời rao giảng suông,
mà còn bằng những dấu lạ mạnh mẽ đi kèm với lời rao giảng.
Với lòng tin, và với quyền năng của Danh Chúa Giêsu,
chúng ta sẽ thấy mình có khả năng trừ quỷ, chữa bệnh,
và được bảo vệ khỏi mọi hiểm nghèo của kẻ thù.

Lễ Chúa về trời nhắc chúng ta về sức hút của đất.
Hấp dẫn của đất làm ta quên rằng trời mới là chỗ dừng chân.
Những lo âu về cơm áo gạo tiền làm ta khép lại, so đo và ích kỷ.
Những đau thương của phận người làm ta mất niềm hy vọng.
Đất thì gần, còn trời lại xa xôi.
Làm sao ta sống để người khác nhận ra trời ở ngay trong đất?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hàng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. Amen.

Suy niệm 2: CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG

“Thứ hai thì ngắm Ðức Chúa Giêsu lên trời,
ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”.
Ái mộ những sự trên trời là một ơn ta phải xin,
vì dưới đất có nhiều điều làm ta ái mộ:
một người, một vật hay một việc nào đó.
Ái mộ quá có thể dẫn đến tôn thờ và làm nô lệ.
Trái đất có vẻ đẹp riêng của nó,
vẻ đẹp làm dịu lòng ta trong hành trình cuộc đời.
Tiếc thay nhiều lúc vẻ đẹp ấy giữ chân ta lại,
không cho ta bước nhanh tới đích.
Lắm khi vẻ đẹp ấy kéo ghì ta xuống,
không cho ta ngước lên cao.

Có vẻ trời ở xa, xa như huyền thoại.
Có vẻ chỉ trái đất là có thật, gần gũi.
Ta bị hút vào trái đất, đắm đuối mê say,
quên mình chỉ là người tạm trú trên mặt đất.
Chúa về trời, về với thế giới của Cha,
điều đó nhắc ta nhớ đời là một cuộc hành trình
mà đích nằm ở phía bên kia.
Trời là đích xa nhưng chi phối những chọn lựa gần.
Cần chọn hướng đi, chọn phương tiện sao cho đạt đích.
Không có trời thì chẳng biết đi đâu!
Con người cần có một trung tâm nằm ngoài mình,
thu hút mình, nâng mình lên,
kéo mình ra khỏi cái tầm thường, thực dụng.
Trời là trung tâm của đất.
Ðất cho con người sự sống.
Trời cho con người lẽ sống.
Nếu chỉ biết có đất, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng,
vì đất chẳng thể thoả mãn con người.

Nơi lòng mỗi người đều có một mảnh trời riêng.
Mảnh trời này cứ đòi gặp bầu trời cao rộng
như gặp lại chốn cũ người xưa.
Thế giới luôn gặp nhiều bế tắc khó khăn
vì người ta đứng ở trên trái đất mà giải quyết.
Cần nhìn trái đất từ trời,
để thấy những giải pháp tận căn, bao quát, hiệu quả.

“Sao các ông cứ đứng nhìn trời?” (Cv 1,11).
Kitô hữu không chỉ khoanh tay ngước nhìn trời,
vì sứ mạng rao giảng Tin Mừng đang chờ đợi họ,
vì trái đất còn bề bộn bao việc phải làm.
Sống tận tình cho trái đất mà vẫn ngước lên trời cao,
điều đó thật là một thách đố không nhỏ,
nhưng lại là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.

Thiên đàng không phải là bầu trời trên đầu ta.
Nhưng bầu trời cao vút, bao la, thăm thẳm,
là một hình ảnh gợi mở về thiên đàng.
Bầu trời càng lúc càng bị che chắn bởi cao ốc.
Hãy tìm những giây phút để ngước mắt lên...
Ngắm bầu trời có thể giúp ta biết sống trên mặt đất.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duoc-ruoc-len-troi-16-5-2021-chua-nhat-7-phuc-sinh-chua-thang-thien--41917