Skip to main content

Không được mang gì (14.07.2024 - Chúa Nhật Tuần 15 Thường Niên B)

Nhẹ nhàng, thanh thoát, phục vụ khiêm hạ làm nên khuôn mặt muôn thuở của người tông đồ. Mong sao chúng ta vẫn giữ được những nét đẹp ấy.
Không được mang gì (14.07.2024 - Chúa Nhật Tuần 15 Thường Niên B)
Hôm nay Ðức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới. Ði từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau. Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa.

Bài Ðọc I: Am 7, 12-15

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.


Bài Ðọc II: Ep 1, 3-14

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.

Ðó là lời Chúa.


Bài Ðọc II: Ep 1, 3-10

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mc 6, 7-13

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm 1: Không Mang Được Gì

Hôm nay, khi đọc lại những chỉ thị của Thầy Giêsu
trước khi Thầy sai Nhóm Mười Hai đến các làng mạc,
chúng ta thường tự hỏi: những chỉ thị này
có còn phù hợp cho các tông đồ thời nay không.
Hẳn có nhiều chi tiết không áp dụng được nữa,
vì thế giới con người đã đổi thay sau hai ngàn năm.
Nhưng tinh thần mà Thầy Giêsu muốn nhắn nhủ
lại có giá trị mãi cho các tông đồ thuộc muôn thế hệ.

Thầy muốn người lên đường phải là người được sai.
Các tông đồ được Thầy sai đến với các làng mạc ở Galilê.
Họ phải vuông tròn sứ mạng đã ủy thác,
nhưng họ cũng được mang quyền uy của Đấng sai mình.
Thầy Giêsu cho họ quyền trên các thần ô uế.
Hẳn nhiên Thầy cũng cho họ quyền chữa đủ thứ bệnh tật.
Những ông ngư phủ, ăn nói bỗ bã quê mùa,
cũng được quyền rao giảng và mời gọi người ta sám hối.

Thầy muốn người lên đường phải thật nhẹ nhàng.
Nhẹ vì không mang theo bánh ăn, túi tiền hay bao bị.
Không bánh để ăn đường, không tiền để mua đồ cần dùng,
Không bao bị để đựng những điều mình có hay được cho.
Như thế gần như là tay trắng, không có gì bảo đảm,
là tự đặt mình trong thế yếu, mong manh.
Nhẹ hành trang là dấu chỉ họ không đi một mình,
vì tin có Đấng nào đó đi với mình và lo liệu mọi sự.

Thầy muốn người rao giảng Tin Mừng phải thanh thoát.
Thanh thoát là không bị chi phối bởi thèm muốn tự nhiên,
không bị trói buộc bởi tiếng tăm, tư lợi.
Người tông đồ không tìm kiếm chỗ ăn, chỗ ở tiện nghi,
không đối xử phân biệt giữa người giàu, kẻ nghèo,
cũng không chọn nhà sang hơn để trú ngụ.
Họ bằng lòng với những gì người ta cung cấp cho,
và chia sẻ mức sống của gia đình đang cho mình ở trọ.
Cả khi bị từ chối và không được lắng nghe,
người tông đồ cũng bình an đón nhận
không nổi giận hay dùng quyền năng Chúa ban để trừng phạt,
vì trừng phạt là chuyện của Chúa !

Thầy muốn những người được sai đi phải hết sức khiêm tốn
vì họ là những người nhận quyền năng từ Thiên Chúa
nên dễ được nhiều người ngưỡng mộ.
Như Thầy Giêsu, họ rao giảng Tin Mừng Nước Trời
và họ thật sự hối cải trước khi kêu gọi mọi người hối cải.
Nhờ quyền năng Thầy ban, họ đuổi được quỷ
và chữa lành cho những người ốm đau,
nhưng không đòi trả công, chỉ một lòng phục vụ.
Họ không sợ trực diện với những vấn đề của con người,
nhận ra một thế giới bệnh tật, cần được chữa lành,
một thế giới bị mê hoặc bởi lắm thứ quỷ thần mới mẻ.
Tin Mừng họ giảng đi với nụ cười của người khỏi bệnh,
và niềm vui của người được giải thoát để tự do là mình.

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em.”
Và anh em hãy tiếp tục sai nhau đi,
đến các làng quê hẻo lánh hay thành thị phồn hoa,
đến với các tín hữu đang gặp khủng hoảng đức tin,
hay ra vùng ngoại biên gặp ai chưa từng nghe danh Chúa.
Hãy mời hối cải, nhưng phải giảng một Tin Mừng rất tươi,
làm bao điều đẹp cho đời và không quên những ai nghèo khổ.
Nhẹ nhàng, thanh thoát, phục vụ khiêm hạ
làm nên khuôn mặt muôn thuở của người tông đồ.
Mong sao chúng ta vẫn giữ được những nét đẹp ấy.

Cầu nguyện:

Lạy Cha đầy lòng thương xót,
chúng con tin rằng những gì Cha cho phép xảy ra
đều vì yêu thương chúng con,
và vì ích lợi cho cuộc sống vĩnh hằng của chúng con.
Cha đau đớn khi đôi khi phải dùng roi mà sửa dạy
như cha mẹ rầy la để mong con nên người.
Xin cho chúng con nhận ra điều Cha muốn nhắc nhở,
và điều chỉnh lại đời mình cho hợp với ý Cha.

Lạy Cha đầy lòng nhân ái,
trên đường về quê trời,
Cha muốn chúng con trải qua những thử thách cam go,
như bệnh tật, khổ đau và cái chết,
để chúng con cứng cáp và trưởng thành trong tin yêu.
Xin cho chúng con đừng hoang mang hay nổi loạn,
nhưng biết nhìn lên Con Cha chịu đóng đinh,
để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng,
dù thấy Cha vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay.

Ước gì bệnh tật làm chúng con ý thức sự bất lực của mình,
để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Cha.
Xin cho chúng con mau chiến thắng dịch bệnh,
để sức sống của Cha bừng tỏa trong vinh quang. Amen.
ㅤ ㅤ
ㅤ ㅤ
Suy niệm 2: Người Bắt Đầu Sai Các Ông Đi

Ðức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai.
Sau một thời gian ở với Ngài (Mc 3,14),
họ đã được Ngài sai đi rao giảng.
Người được sai đi
phải là người có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa.
Ðức Giêsu sai họ lên đường.
Ngài trao cho các ông những quyền năng Ngài có:
quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ.
Ðó là hành trang lên đường của các ông.
Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc:
một chiếc áo đang mặc,
một cây gậy và đôi dép khi đi đường.
Ðức Giêsu cấm các ông không được mang theo
lương thực, bao bị, tiền bạc...
Không lương thực đi đường nên có thể bị đói.
Không bao bị nên không thể để dành.
Không tiền bạc nên không thể mua sắm.
Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa
vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người.
Ra đi mà không có một chút bảo đảm.

Các môn đệ đã đi từ nơi nọ đến nơi kia,
lê gót qua các làng mạc và thành phố.
Họ không đóng đô ở một nơi, dù gặp thành công,
vì họ nhớ lời của Thầy:
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh,
để Thầy còn rao giảng ở đó nữa” (Mc 1,38)
Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người tông đồ.
Sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi.

Các môn đệ loan báo về Nước Thiên Chúa đang đến.
Ðó là một tin vui, nhưng đòi con người hoán cải.
Hoán cải là điều chẳng ai ưa.
Người tông đồ cần can đảm nói điều phải nói.
Không làm nhẹ đi những đòi buộc của Tin Mừng,
không bóp méo Tin Mừng để tìm thành công cá nhân,
cũng không mỵ dân để vuốt ve dư luận.
Người tông đồ phải chấp nhận được tiếp đón
một cách nồng hậu hay lạnh nhạt.
Họ chỉ là những người phục vụ cho Tin Mừng.
Chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui của các môn đệ.
Những người đánh cá nay trở thành nhà rao giảng.
Những người ít học, bình dân, nay trừ quỷ và chữa bệnh.
Họ đem đến cho con người niềm vui,
sự giải phóng toàn vẹn cả hồn lẫn xác.

Hôm nay Ðức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới.
Ði từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau.
Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa,
nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa.
Thế giới hôm nay vẫn có nhiều bệnh tật:
bệnh tuyệt vọng chán chường, bệnh hoài nghi khép kín...
Ước gì chúng ta chữa lành những nỗi đau hôm nay.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
xin sai chúng con lên đường
nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân
hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm:
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,
chữa lành những người ốm đau.

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ
của bao người đau khổ thể xác tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu,
thế giới thật bao la
mà vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau
mà tin tưởng lên đường,
nhẹ nhàng và thanh thoát.

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/khong-duoc-mang-gi-11-7-2021-chua-nhat-15-thuong-nien-b--42224