Skip to main content

Không thể làm gì tự mình (17.3.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay)

Mùa Chay, ta hãy đến với Giêsu, người Con yêu dấu, người được Cha sai. Hãy sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giêsu.
Không thể làm gì tự mình (17.3.2021 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay)
Mùa Chay, ta hãy đến với Giêsu, người Con yêu dấu, người được Cha sai. Hãy sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giêsu.


Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Ðức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Ðức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Ðức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng:
“Thật, tôi bảo thật các ông:
người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì,
ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm;
vì điều gì Chúa Cha làm,
thì người Con cũng làm như vậy.
Quả thật, Chúa Cha yêu người Con
và cho người Con thấy mọi điều mình làm,
lại sẽ còn cho người Con thấy
những việc lớn lao hơn nữa,
khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.
Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy
và ban sự sống cho họ thế nào,
thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý.
Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai,
nhưng đã ban cho người Con
mọi quyền xét xử,
để ai nấy đều tôn kính người Con
như tôn kính Chúa Cha.
Kẻ nào không tôn kính người Con,
thì cũng không tôn kính Chúa Cha,
Ðấng đã sai người Con.
Thật, tôi bảo thật các ông:
ai nghe lời tôi
và tin vào Ðấng đã sai tôi,
thì có sự sống đời đời
và khỏi bị xét xử,
nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Thật, tôi bảo thật các ông:
giờ đã đến - và chính là lúc này đây
giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa;
ai nghe thì sẽ được sống.
Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào,
thì cũng ban cho người Con
được có sự sống nơi mình như vậy,
lại ban cho người Con được quyền xét xử,
vì người Con là Con Người.
Các ông chớ ngạc nhiên về điều này,
vì giờ đã đến,
giờ mọi kẻ ở trong mồ
sẽ nghe tiếng người Con
và sẽ ra khỏi đó:
ai đã làm điều lành,
thì sẽ sống lại để được sống;
ai đã làm điều dữ,
thì sẽ sống lại để bị kết án.
Tôi không thể tự ý mình làm gì.
Tôi xét xử theo như tôi được nghe,
và phán quyết của tôi thật công minh,
vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi,
nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi."


Suy niệm:

Văn Cao chẳng những là một nhạc sĩ tài hoa,
mà còn là một họa sĩ, một văn sĩ, một thi sĩ.
Có một bài thơ rất ngắn ông làm năm 1967, mang tựa đề là Không Đề.
Con thuyền đi qua
để lại sóng
đoàn tàu đi qua
để lại tiếng
đoàn người đi qua
để lại bóng
tôi không đi qua tôi
để lại gì?

Theo Văn Cao, chỉ ai đi qua mình, dám vượt qua cái tôi của mình,
người ấy mới có gì để lại cho hậu thế.

Đức Giêsu đã sống mầu nhiệm vượt qua suốt đời.
Ngài không sống cho mình, nhưng cho Thiên Chúa Cha.
Giới lãnh đạo Do Thái giáo coi Đức Giêsu là kẻ phạm thượng
vì Ngài đã dám nói: “Cha tôi vẫn làm việc, và tôi cũng làm việc” (c. 17).
Thật ra Đức Giêsu chẳng bao giờ phạm thượng đến Cha.
Ngài không hề tự coi mình là Thiên Chúa (c. 18).
Đơn giản Ngài là Con, vâng phục Cha.
Đơn giản Ngài là người được Cha sai, chẳng hề làm theo ý riêng.

Sống tùy thuộc trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha,
đó là nét nổi bật nơi con người của Đức Giêsu.
Con không thể làm hay nói bất cứ điều gì tự mình.
Con chỉ làm điều mình thấy Cha làm (c. 19).
Con chỉ nói điều mình nghe Cha nói (Ga 8, 26).
Người ta tưởng Con bị vong thân,
nhưng chính khi lệ thuộc vào Cha mà Con được tự do trọn vẹn.
Con thật là mình khi sống đúng bản chất của Con là quy hướng về Cha.
Mà bản chất của Cha là trao cho Con tất cả những gì Cha có.
Cha chẳng giữ cho riêng mình những gì có thể trao được.
Đơn giản vì Cha yêu Con (c. 20).

Cha cho Con được quyền tùy ý ban sự sống như Cha (c. 21).
Cha cho Con được như Cha, nghĩa là có sự sống nơi chính mình (c. 26).
Cha cho Con có toàn quyền xét xử (cc. 22. 27),
và có quyền gọi kẻ chết ra khỏi mồ để chịu phán xét (c. 28).
Cha muốn mọi người phải tôn kính Con như tôn kính Cha (c. 23).
Con được quyền năng như Cha là vì Con đã nhận tất cả từ Cha.
Tuy được chia sẻ mọi giàu sang của Cha,
nhưng Con chẳng quên Cha là nguồn cội, là cùng đích.

Mùa Chay, ta hãy đến với Giêsu, người Con yêu dấu, người được Cha sai.
Hãy sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giêsu.
Tôi không đi qua tôi, để lại gì?
Ta sẽ để lại được nhiều điều cho đời, nhờ biết vượt qua mình như Giêsu.


Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
ai trong chúng con cũng thích tự do,
nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ.
Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.

Xin giúp chúng con được tự do thực sự :
tự do trước những đòi hỏi của thân xác,
tự do trước đam mê của trái tim,
tự do trước những thành kiến của trí tuệ.

Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,
để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa,
để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được tự do như Chúa.
Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,
khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi
và chữa bệnh ngày Sabát.
Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,
khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết,
vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.

Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng,
để chúng con được tự do bay cao.


Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

Muốn trở nên lành mạnh (16.3.2021 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay)
+ Con ông sống (15.3.2021 - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay)