Skip to main content

Anh em hãy cho họ ăn (06.08.2023 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A)

Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông.
Anh em hãy cho họ ăn (06.08.2023 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A)
Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì thế giới sẽ được no nê.
Bài Ðọc I: Is 55, 1-3

"Hãy đến mua lúa mà ăn".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Ðavít".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 15-16. 17-18

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).


Bài Ðọc II: Rm 8, 35. 37-39

"Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao?

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 14, 13-21

"Mọi người đều ăn no".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Khi nghe tin Gioan bị giết, Ðức Giêsu rút lui.
Ngài rút lui vì chưa đến Giờ của Ngài (Mt 12,15).
Nhưng dân chúng đã đến nơi mà thuyền Ngài sắp cập bến.
Thấy họ, Ngài chạnh lòng thương và chữa những người bệnh.
Nơi thì hoang vắng, trời đã ngả về chiều,
các môn đệ xin Ngài cho đám đông đi mua đồ ăn.
Nhưng Ðức Giêsu đã làm cho họ chưng hửng khi nói:
“Chính anh em hãy cho họ ăn.”
Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá,
làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được?
Các môn đệ thú nhận giới hạn của mình.
Họ chỉ có thế, nên không làm được điều Thầy muốn.

“Hãy đem lại đây cho Thầy.”
Ngài cần đến phần đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta,
Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có,
tất cả những gì chính chúng ta đang cần:
năm cái bánh và hai con cá.
Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh:
từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu,
từ tay Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha,
rồi trở lại tay các môn đệ,
và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông.
Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai.
Tin Mừng không nói Ðức Giêsu đã làm phép lạ
để có một đống bánh và cá thật to,
rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát.
Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ,
rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông,
và có lẽ những người trong đám đông
cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác.
Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn.
Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu
đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.
Ðó là cốt lõi của phép lạ.
Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ:
bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

Ðây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến,
vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại,
và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế:
bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.
Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự
để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông.
Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt.
Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh.
Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh:
bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng,
bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ.
Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều.
Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có
thì thế giới sẽ được no nê.

Cầu nguyện:

Giữa một thế giới
chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,
xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,
xin cho con đừng thu tích của cải.

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,
xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,
xin cho con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con cảm được
cơn đói đang giày vò bao người,
xin cho con nghe được lời mời của Chúa:
“Các con hãy cho họ ăn đi.”

Ước gì chúng con dám trao
tất cả những gì chúng con có cho Chúa,
để Chúa trao tất cả những gì Chúa có
cho chúng con và cho cả nhân loại.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/anh-em-hay-cho-ho-an-02-8-2020-chua-nhat-18-thuong-nien-nam-a--40312