Skip to main content

No nê dư thừa (06.08.2023 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A)

Đừng ngại bẻ ra và trao đi những gì mình có. Hãy liều lĩnh tin vào mầu nhiệm của sự chia sẻ.
No nê dư thừa (06.08.2023 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A)
Đừng ngại bẻ ra và trao đi những gì mình có. Hãy liều lĩnh tin vào mầu nhiệm của sự chia sẻ.
Bài Ðọc I: Is 55, 1-3

"Hãy đến mua lúa mà ăn".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Ðavít".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 144, 8-9. 15-16. 17-18

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (x. c. 16).


Bài Ðọc II: Rm 8, 35. 37-39

"Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Chúa chúng ta".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Ðức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao?

Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Ðấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 14, 13-21

"Mọi người đều ăn no".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Phép lạ bánh hóa nhiều là một phép lạ đặc biệt,
vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại,
vì những người chứng kiến và thụ hưởng là một đám đông lớn,
và vì các môn đệ được cộng tác với Thầy Giêsu trong phép lạ này.

“Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi mua thức ăn” (Mt 14,15).
Các môn đệ bén nhạy khi nhận ra nhu cầu có thật của dân chúng.
Bây giờ trời đã về chiều, và đây lại là nơi vắng vẻ.
Họ đã theo Thầy cả ngày, bụng đã đói,
nên Thầy cần cho họ về để họ đi mua thức ăn.
Lời của các ông khơi mào cho Thầy Giêsu đi đến một quyết định.

“Họ không cần phải đi mua. Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).
Lời của Thầy làm các ông ngỡ ngàng chưng hửng.
Thầy giao cho các ông sứ mạng nuôi đám đông lớn ngần này,
cho họ ăn miễn phí, không phải tốn tiền đi mua !
Làm sao các ông có thể thực hiện được mệnh lệnh đó ?
“Ở đây chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá !”
Đó là tất cả những gì các ông có trong hiện tại.
Nhưng bấy nhiêu thì đáng là gì so với nhu cầu của đám đông !
Các ông cảm thấy bất lực, bế tắc và thất vọng.

“Đem lại đây cho Thầy !” (Mt 14,18).
Thầy Giêsu bảo các ông cứ đưa cho Thầy tất cả những gì đang có.
Thầy cần cái vốn liếng nhỏ bé đó của các ông.
Thầy cần các ông trao tất cả cho Thầy và an tâm để Thầy định liệu.
Năm ổ bánh và hai con cá từ tay các ông được chuyển qua tay Thầy.
Thầy sẽ chẳng làm gì nếu con người không tích cực đóng góp.

Vào buổi chiều mùa xuân, tại vùng đất hoang vắng,
Thầy lệnh cho đám đông ngả mình trên thảm cỏ xanh.
Tay cầm bánh, Thầy dâng lời chúc tụng lên Cha trên trời,
bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để các ông trao lại cho dân chúng.
Những ổ bánh đã đi một vòng.
Từ tay môn đệ đến tay Thầy Giêsu,
Thầy dâng bánh lên chúc tụng Cha trên trời, và trao lại cho các ông,
các ông đã trao lại cho đám đông dân chúng.
Bánh cứ được bẻ ra khi trao đi.
Lạ thay, khi bẻ ra, bánh chẳng những không nhỏ đi mà lại tăng lên.
Năm ổ bánh nuôi được ít là năm ngàn người, ăn no nê.
Mười hai môn đệ làm công tác cuối cùng:
đi thu lại mảnh bánh vụn được đầy mười hai thúng.

Phép lạ bánh hóa nhiều không chỉ diễn ra một lần.
Ngày nào trên thế giới này còn có người đói,
Đức Giêsu còn muốn chúng ta giúp Ngài cho họ ăn.
“Chính anh em hãy cho họ ăn !”
Mệnh lệnh này vẫn vang lên và làm chúng ta lúng túng,
Vì nguồn lực, khả năng, thời gian, sức khỏe của ta có giới hạn.
Lắm khi ta muốn bỏ cuộc, buông xuôi.
Nhưng Đức Giêsu chỉ đòi ta đặt tất cả những gì mình đang có
vào bàn tay quyền năng và nhân ái của Ngài.
Nếu ta dám trao cho Chúa số bánh và cá ít ỏi của đời ta,
và nếu ta dám trao cho Dân Chúa những gì Chúa trao lại,
thì phép lạ bánh hóa nhiều lại tiếp tục diễn ra hôm nay.

Đừng ngại bẻ ra và trao đi những gì mình có.
Hãy liều lĩnh tin vào mầu nhiệm của sự chia sẻ.
Chia sẻ chỉ làm người nhận và cả người cho được giàu lên.
Nếu ta cứ giữ lại, năm ổ bánh vẫn chỉ là năm ổ bánh.
Năm 2019, có gần 690 triệu người đói trên thế giới.
Với dịch bệnh hiện nay, năm 2020 sẽ có thêm 130 triệu người.
Thiên Chúa vẫn chờ ta cộng tác để Ngài làm phép lạ nuôi họ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói,
sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
Sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Giêrusalem,
Chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường,
Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn.

Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
và Chúa chẳng bao giờ coi thường
những nhu cầu chính đáng của nó.
Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng
con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa,
con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất
mà còn khao khát những giá trị tinh thần của Nước Trời.

Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng
như ông nhà giàu xây thêm kho.
Nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng,
Xin cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước được trao đi,
một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn,
và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là người đói khát vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
mà chúng con không hay.
Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng
dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân.
Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/no-ne-du-thua-02-8-2020-chua-nhat-18-thuong-nien-nam-a--40392