Skip to main content

Một xương một thịt (18.08.2023 – Thứ Sáu Tuần 19 TN)

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly.”
Một xương một thịt (18.08.2023 – Thứ Sáu Tuần 19 TN)
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly.” Lời của Đức Giêsu đã vang vọng qua hai mươi thế kỷ, và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới.
Bài Ðọc I: Gs 24, 1-13

“Ta đã đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Lưỡng hà địa, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập, đã đem các ngươi vào Đất”

Bài trích sách Giôsuê

Khi ấy, ông Giôsuê triệu tập tất cả các chi tộc Israel về Sichem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh, thẩm phán và viên chức đến, và họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Đoạn ông nói với toàn dân thế này: Chúa Thiên Chúa của Israel phán như sau: Xưa kia tổ tiên các ngươi cho đến Tharê, cha của Abraham và Nachor, đã ở bên kia sông, và phụng thờ các thần khác. Bấy giờ Ta đã đem Abraham, tổ phụ các ngươi, ra khỏi miền Lưỡng hà địa, dẫn ông rảo khắp xứ Canaan và làm cho dòng dõi ông ra đông đúc. Ta đã ban cho ông có được Isaac và lại ban cho Isaac có được Giacob và Esau. Trong hai người này, Ta đã ban cho Esau miền núi Sêir làm sản nghiệp. Còn Giacob và con cái thì xuống Ai Cập. Sau đó Ta đã sai ông Môisen và ông Aaron đi, và Ta đã đánh phạt Ai Cập bằng những dấu lạ, mà Ta đã thực hiện giữa nước ấy, rồi Ta dẫn các ngươi đi ra. Ta đã dẫn cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đi tới Biển. Người Ai Cập dùng chiến xa và kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến Biển Đỏ. Họ bèn kêu lên Chúa và Người đã khiến tối tăm chận giữa các ngươi và người Ai Cập. Người đem biển đến trên chúng và vùi lấp chúng. Chính mắt các ngươi đã thấy những gì Ta đã làm ở Ai Cập, rồi các ngươi đã ở trong sa mạc một thời gian dài. Sau đó, Ta đã đưa các ngươi vào xứ của người Amorrêô cư ngụ bên kia sông Giođan. Chúng đã giao chiến với các ngươi và Ta đã trao chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm được đất đai của chúng và đã tiêu diệt chúng trước mặt các ngươi. Rồi Balac, con của Sêphor, vua xứ Môab, dấy lên giao chiến với Israel. Vua ấy cử người đi mời Balaam, con của Bêor, đến để chúc dữ các ngươi. Nhưng Ta không muốn nghe Balaam. Thay vì chúc dữ nó đã chúc phúc các ngươi và Ta đã cứu các ngươi thoát khỏi bàn tay của Balac.

Sau đó, các ngươi vượt qua sông Giođan và đến Jêrichô. Dân thành này gồm người Amorrêô, người Phêrêzêô, người Canaan, người Hêthê, người Gergêsêô, người Hêvêô, người Giêbusê, đã giao chiến với các ngươi. Nhưng Ta đã trao chúng vào tay các ngươi. Ta đã sai ông bầu đi trước các ngươi, và chúng đã đuổi hai vua xứ Amorrêô chạy trước mặt các ngươi, chẳng cần nhờ đến cung kiếm của các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi một vùng đất mà các ngươi không tốn công khai phá, những thành các ngươi không phải xây dựng mà được ở, những vườn nho và vườn ôliu các ngươi không phải trồng mà được ăn”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 135, 1-3. 16-18. 21-22+24

Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

Xướng: 1) Hãy xưng tụng Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì lượng từ bi Ngài bền vững muôn đời. Hãy xưng tụng Thiên Chúa của chư thần vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Hãy xưng tụng Chúa của các Chúa vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

2) Chúa đã dẫn đưa dân Ngài qua sa mạc vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đánh phạt các đại vương vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đã giết các vua quyền thế vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

3) Ngài đã ban đất đai của chúng làm gia nghiệp vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời, làm gia nghiệp cho Israel tôi tớ Ngài, vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời. Ngài đã cứu thoát ta khỏi tay quân thù, vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.

Ðáp: Vì lượng từ bi Chúa bền vững muôn đời.


Alleluia: x. 1 Ts 2, 13

Alleluia, alleluia! Anh em hãy đón nhận Lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng đích thực là Lời của Thiên Chúa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 19, 3-12

“Vì lòng chai đá của các ông mà Môisen đã cho phép các ông rẫy vợ nhưng từ thuở ban đầu thì không có như vậy.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?” Người đáp lại: “Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: “Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?”. Như thế, họ không còn phải là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ nói: “Vậy tại sao Môisen đã truyền cấp tờ ly dị mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môisen đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ thuở ban đầu thì không có như vậy. Tôi nói cho các ông biết: Ai rẫy vợ, trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình.

Các môn đệ thưa với Người: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn là đừng kết hôn”. Người đáp: “Không phải ai cũng hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân do từ lòng mẹ đã sinh ra như thế, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những hoạn nhân do mình tự nguyện vì Nước Trời. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly.”
Lời của Đức Giêsu đã vang vọng qua hai mươi thế kỷ,
và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới.
Phải chăng người ta ngầm nhắc nhau rằng
ly dị là từ không nên có trong từ điển của các đôi vợ chồng.
Tiếc thay số vụ ly hôn nơi các Kitô hữu đã gia tăng đáng kể.
Sống với nhau đến đầu bạc răng long trở thành một giấc mơ.

Trong xã hội Do thái giáo thời Đức Giêsu,
người phụ nữ không được bình đẳng với nam giới.
Người vợ là một thứ tài sản của người chồng,
nên chỉ người chồng mới có quyền ly dị vợ, có khi chỉ vì một lý do cỏn con.
Trước câu hỏi: “Chồng có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?”
Đức Giêsu đã kiên quyết nói không (c. 6).
Ngài bênh vực các bà vợ bị áp chế.
Họ không phải là một món hàng bỏ đi khi không cần hay không ưng.
Lập trường của Ngài đi ngược với nền văn hóa và tôn giáo thời đó.
Điều này khiến chính các môn đệ bị sốc (c. 10).
Hóa ra các ông vẫn cho mình có quyền bỏ vợ khi họ muốn.

Người Pharisêu trích sách Đệ Nhị Luật (24, 1)
để biện minh cho việc được phép ly dị đúng theo Luật Môsê (c. 7).
Còn Đức Giêsu lại trích sách Sáng Thế (2, 24)
để nhấn mạnh cho sự hiệp nhất vĩnh viễn giữa đôi vợ chồng.
“Cả hai thành một xương một thịt” không chỉ về mặt thân xác,
mà còn trở nên một lòng, một ý, một ước mơ, một hành động.
Ngài khẳng định điều này đã có từ thuở ban đầu (cc. 4. 8)
và nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa.
Việc Môsê cho phép ly dị chỉ là một nhượng bộ tạm thời (c. 8).
Đức Giêsu đến để hoàn chỉnh Luật Môsê
và khai mở ý muốn trọn vẹn của Thiên Chúa về hôn nhân.

Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau.
Trong Lễ Cưới có sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng phối hợp.
Ngài tiếp tục bảo vệ tình yêu, cả khi hai người cùng muốn chia tay.
Hôn nhân không phải là một bản hợp đồng
mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn.
Chung thủy mãi mãi là chuyện khó đối với con người thời nay.
Khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi mạnh khỏe, lúc đau yếu,
khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã,
khi đổ vỡ quá lớn tưởng như không sao hàn gắn được,
khi đời sống vợ chồng thành như hỏa ngục trần gian…
khi ấy người ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau.

Xin bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm một chút khiêm hạ yêu thương,
bớt một chút tự do đam mê, thêm một chút hy sinh tha thứ…
để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh của trời cao.

Cầu nguyện:

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao,
xin Cha nhìn xuống
những gia đình sống trên mặt đất
trong những khu ổ chuột tồi tàn
hay biệt thự sang trọng.

Xin thương nhìn đến
những gia đình thiếu vắng tình yêu
hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,
những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ
hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.
Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục
vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng.

Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,
những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương
những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,
những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,
những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng.

Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ
từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất,
từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ.

Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu
đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình;
nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ
hạnh phúc luôn ở trong tầm tay
của từng người chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/mot-xuong-mot-thit-14-8-2020-thu-sau-tuan-19-thuong-nien--40419