Skip to main content

Bảy mươi lần bảy (17.08.2023 – Thứ Năm Tuần 19 TN)

Thế giới hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ. Người Kitô hữu chúng ta giúp gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay?
Bảy mươi lần bảy (17.08.2023 – Thứ Năm Tuần 19 TN)
Thế giới hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ. Người Kitô hữu chúng ta giúp gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay?
Bài Ðọc I: Gs 3, 7-10a. 11. 13-17

“Hòm bia giao ước của Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan”

Bài trích sách Giôsuê

Khi ấy, Chúa phán cùng ông Giôsuê: “Hôm nay Ta bắt đầu tôn vinh ngươi trước mặt toàn thể Israel, để chúng biết rằng như Ta đã ở với ông Môisen thế nào, thì Ta cũng sẽ ở với ngươi như vậy. Phần ngươi, ngươi hãy truyền lệnh cho các thầy tư tế mang hòm bia giao ước rằng: “Khi các thầy tới bờ sông Giođan, các thầy hãy đứng trong sông Giođan”. Rồi ông Giôsuê nói với con cái Israel: “Hãy tiến lại đây mà nghe lời Chúa Thiên Chúa anh em”. Ông Giôsuê nói tiếp: “Dựa vào điều này mà anh em nhận biết Thiên Chúa hằng sống ở giữa anh em. Này đây hòm bia giao ước của Chủ tể toàn cầu sẽ đi trước anh em qua sông Giođan. Khi các thầy tư tế mang hòm bia giao ước của Chúa là Chủ tể toàn cầu vừa đặt bàn chân vào nước sông Giođan, thì nước phía dưới tiếp tục chảy đi, còn nước phía trên chảy xuống thì dồn lại thành một khối.

Vậy dân rời khỏi lều để qua sông Giođan. Các thầy tư tế mang hòm bia giao ước đi trước dân. Họ đến sông Giođan. Khi chân họ nhúng vào nước bên bờ, sông Giođan ngập tràn bờ trong suốt mùa gặt, thì nước từ nguồn chảy xuống dừng lại một chỗ duy nhất, thành một khối, ở nơi rất xa, tại thành Ađam, bên cạnh thành Sarthan, còn nước phía dưới chảy vào biển Arabae, tức là Biển Muối, cho đến khi hoàn toàn cạn hết. Dân tiến bước theo hướng thành Jêrichô. Các thầy tư tế mang hòm bia giao ước của Chúa đứng yên trên đất ráo khô, giữa sông Giođan, cho đến khi toàn dân Israel hoàn thành cuộc vượt qua lòng sông Giođan khô ráo.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 113 A, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Alleluia.

Xướng: 1) Thuở Israel ra khỏi Ai Cập, nhà Giacob thoát dân man di, thì Giuđa nên thánh điện của Chúa, Israel thành lãnh địa của Ngài.

Ðáp: Alleluia.

2) Biển thấy thế tức thì chạy trốn, sông Giođan tháo chạy ngược dòng; núi nhảy nhót như cừu, đồi tung tăng như chiên.

Ðáp: Alleluia.

3) Biển hỡi, việc gì mà chạy trốn? Giođan, sao tháo chạy ngược dòng? Núi, sao nhảy nhót như cừu, và đồi, sao lại tung tăng như chiên?

Ðáp: Alleluia.


Alleluia: Tv 118, 135

Alleluia, alleluia! Xin chiếu tỏa ánh tôn nhan trên tôi tớ Chúa và dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 18, 21 – 19, 1

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, khi người anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho người ấy mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Cũng vậy Nước Trời giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Khi nhà vua bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén vàng. Người này không có gì để trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả nợ. Vậy người đầy tớ liền sấp mình xuống đất bái lạy và thưa rằng: “Xin hoãn nợ cho tôi, tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Chạnh lòng thương, chủ người đầy tớ ấy thả y về và tha nợ cho y. Nhưng vừa đi ra tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm đồng bạc, y liền tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: “Trả nợ đi”. Vậy người bạn liền sấp mình xuống đất van xin rằng: “Xin hoãn nợ cho tôi, tôi sẽ trả nợ cho anh”. Nhưng y không chịu, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Chứng kiến cảnh tượng đó, các bạn y rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả sự việc đã xảy ra. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương xót bạn ngươi như ta đã xót thương ngươi?”. Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Có khoảng cách rất lớn giữa mười ngàn yến vàng với một trăm quan tiền.
Mười ngàn yến vàng bằng một trăm triệu quan tiền.
Vậy mà người vừa được tha món tiền cực lớn ấy,
lại không tha được cho bạn của mình một món tiền tương đối nhỏ.
Thái độ độc ác này khiến tôi nhìn lại mình và tự hỏi tại sao.
Tại sao tôi không tha cho anh em tôi những điều nhỏ mọn hàng ngày,
trong khi Chúa vẫn tha cho tôi những món nợ rất lớn?
Dù một trăm quan tiền là hơn ba tháng lương của người lao động,
nhưng nó chẳng là gì so với món tiền lớn tôi mắc nợ Chủ tôi.
Tôi mắc nợ Ngài sự hiện hữu của tôi trên đời và tất cả những gì tôi có.
Tôi mắc nợ Ngài vì tình yêu bao la Ngài dành cho tôi.
Món nợ lớn vô cùng, vì tôi là thụ tạo, còn Ngài là Tạo Hóa.

“Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết” (cc. 26. 29).
Cả hai người đầy tớ đều sấp mình van xin như thế
khi cả hai đều không thể nào trả ngay được món nợ.
Nhưng hai câu trả lời nhận được lại khác nhau.
Chỉ vị vua mới biết chạnh lòng thương xót và tha toàn bộ số nợ (c. 27).
Còn người đầy tớ vừa được tha món nợ lớn, lại không có lòng thương xót này.
Anh ta thích dùng sức mạnh và quyền lực để giải quyết.
Túm lấy, bóp cổ, tống bạn mình vào ngục cho đến khi trả xong.
Lẽ ra anh ta phải cư xử với bạn mình như ông chủ đã cư xử với anh.
Đó chính là nội dung lời buộc tội của ông chủ giận dữ:
“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” (c. 33).
Lòng thương xót anh nhận được đã không trở thành dòng suối mát
chảy đến với người bạn đang cần chút xót thương.
Chính vì thế sự tha thứ mà anh nhận được từ chủ
phút chốc bị rút lại, bị xóa sạch.
Anh lại bị trở về tình trạng trước đây,
bị quân lính hành hạ, bị tù đầy cho đến khi trả hết (c. 34).
Sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta
chỉ ở lại với điều kiện là nó được chuyển đi, chứ không giữ lại.
Giữ lại đồng nghĩa với bị rút lại.
Món quà tôi nhận được từ Cha phải trở thành món quà tôi trao cho anh em.

Trong cuộc sống, chúng ta là con nợ của nhau, người này nợ người kia.
Trước những xúc phạm của người anh em trong cộng đoàn,
Phêrô nghĩ phải chăng nên tha đến bảy lần.
Đức Giêsu mời ta tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha đến vô cùng.
Ngài mời ta đi vào chỗ sâu nhất trong trái tim Thiên Chúa.
Sự tha thứ bắt nguồn từ tấm lòng, từ trái tim (c. 35).
Một trái tim tàn nhẫn chỉ biết đến một sự công bằng cứng cỏi.
Thế giới hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ.
Những nước nghèo mong chờ được tha những món nợ lớn.
Có những mối thù cần được tha giữa các sắc tộc, quốc gia, tôn giáo…
Người Kitô hữu chúng ta giúp gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay?

Cầu nguyện:

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các Kitô hữu chúng con
trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bay-muoi-lan-bay-13-8-2014-thu-nam-tuan-19-thuong-nien--40417