Skip to main content

Sửa lỗi người anh em (16.08.2023 – Thứ Tư Tuần 19 TN)

Hôm nay Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ. Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu.
Sửa lỗi người anh em (16.08.2023 – Thứ Tư Tuần 19 TN)
Hôm nay Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ. Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu.
Bài Ðọc I: Đnl 34,1-12

“Môisen qua đời tại đó như Chúa đã ra lệnh và không còn xuất hiện một tiên tri nào như ông nữa”

Bài trích sách Đệ nhị luật.

Khi ấy, ông Môisen từ đồng bằng Môab đi lên núi Nabô, đến đỉnh Phasga, đối diện thành Jêricho. Chúa cho ông thấy toàn xứ: miền Galaad cho đến Đan, toàn bộ vùng Nephtali, miền đất Ephraim và Manassê, toàn vùng Giuđa cho đến Biển Tây, miền Nageb và vùng đồng bằng Jêricho, thành cây chà là, cho đến Sêgor. Chúa phán cùng ông: “Đây là đất Ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Giacob, khi nói: Ta sẽ ban nó cho dòng dõi họ. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không qua đến đó”.

Ông Môisen, tôi tớ của Chúa, đã qua đời tại đó, trên đất Môab, như Chúa đã ra lệnh. Người ta chôn cất ông trong thung lũng đối diện với Bethphêgor. Mãi đến nay, không ai biết ngôi mộ của ông. Khi qua đời, ông Môisen được một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ và sức lực không suy giảm. Con cái Israel khóc thương ông ba mươi ngày trong đồng bằng Môab; rồi ngày thọ tang ông Môisen chấm dứt. Giôsuê, con ông Nun, được đầy thần trí khôn ngoan, vì ông Môisen đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe lời ông, và thi hành, như Chúa đã truyền cho ông Môisen.

Trong Israel, không còn xuất hiện một tiên tri nào như ông Môisen, người mà Chúa đã biết, mặt giáp mặt. Biết bao dấu lạ, kỳ công Chúa đã sai ông làm trong đất Ai Cập để chống lại vua Pharaon cùng tất cả bề tôi và xứ sở của vua ấy. Ông Môisen đã biểu dương cánh tay mạnh mẽ khi thực hiện những việc kỳ diệu lớn lao trước mắt toàn thể Israel.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 65,1-3a.5.16-17 (Đ. x. c.20a và 9a)

Ðáp: Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng làm cho hồn con được sống.

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, đàn ca lên mừng danh Ngài vinh hiển, dâng lên Ngài lời ca ngợi tôn vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Sự nghiệp Ngài, đáng kính sợ thay!”

Ðáp: Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng làm cho hồn con được sống.

2) Hãy đến mà xem sự nghiệp của Chúa, kỳ công của Ngài giữa phàm nhân, đáng kính sợ thay! Hỡi chư dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi và trổi vang lời ca khen Ngài.

Ðáp: Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng làm cho hồn con được sống.

3) Hỡi những người kính sợ Chúa hãy đến mà nghe tôi kể mọi việc Ngài đã làm cho tôi. Tôi mở miệng kêu lên tới Chúa và lưỡi tôi tán dương Ngài.

Ðáp: Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng làm cho hồn con được sống.


Alleluia: 2 Cr 5,19

Alleluia, alleluia! Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với chính Ngài trong Đức Kitô, và đã đặt nơi chúng tôi lời giao hòa. - Alleluia.


Phúc Âm: Mt 18,15-20

“Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em của con.”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em của con phạm tội, hãy đi sửa dạy nó, riêng giữa con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em của con. Nếu nó không nghe, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn; và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại hay như người thu thuế.

Quả thật, Thầy nói với các con: những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi.

Thầy cũng nói với các con: nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Trong Giáo hội ngay từ thuở ban đầu, đã có những người sai lỗi.
Nếu đó chỉ là những sai lỗi nhỏ giữa các cá nhân trong cộng đoàn
thì cần tha thứ cho nhau (Lc 17, 3-4).
Nhưng nếu đó là những sai lỗi nghiêm trọng đụng chạm đến cộng đoàn,
vô tình hay cố ý sống ngược với giáo huấn căn bản của Đức Giêsu,
thì cộng đoàn không thể nhắm mắt làm ngơ
mà không sửa sai cho người anh em phạm lỗi.

Bài Tin Mừng hôm nay phản ánh cách sửa lỗi trong cộng đoàn thánh Mátthêu.
Người phạm lỗi nặng ở đây vẫn được gọi là người anh em (c. 15).
Tiến trình sửa sai huynh đệ này diễn ra từ từ, từng bước một.
Bước này thất bại mới chuyển qua bước kế tiếp.
Bước một là cuộc gặp gỡ kín đáo giữa người sửa lỗi và người phạm lỗi.
Mục đích là để giúp người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý chân tình,
nhận ra lỗi của mình và thay đổi cuộc sống cho phù hợp.
Bước hai diễn ra khi bước một thất bại, khi người phạm lỗi không chịu nghe.
Người sửa lỗi sẽ đem theo hai, ba người nữa để tăng sức thuyết phục.
Nếu người phạm lỗi vẫn khăng khăng không nghe,
thì bước kế tiếp là phải đưa chuyện này ra trước Giáo hội địa phương (c. 17).
Bước cuối cùng chỉ xảy ra khi người anh em ấy vẫn ngoan cố,
không muốn nghe tiếng nói của cộng đoàn Giáo hội,
nghĩa là tự đặt mình ra ngoài sự hiệp thông với cộng đoàn tín hữu,
thì Giáo hội đành lòng không nhận anh ấy như phần tử của Giáo hội nữa.

Có thể ngày nay Giáo hội có những cách sửa lỗi khác,
nhưng những nét dưới đây vẫn giữ nguyên giá trị:
coi người phạm lỗi như anh em và không muốn mất người ấy,
kiên trì đối thoại, cố gắng để người anh em ấy nghe ra và nhận lỗi,
kín đáo giữ thanh danh cho người ấy, đi từng bước trước khi quyết định.
Ngay cả khi Giáo hội đã đưa ra quyết định cuối cùng,
thì việc trở lại với cộng đoàn vẫn luôn mở ngỏ, nếu người ấy muốn làm hòa.
Đức Giêsu phục sinh đã cho Giáo hội dưới quyền thánh Phêrô
được quyền tháo cởi và ràng buộc (Mt 16, 19b; Ga 20, 23)
khi phải đưa ra các quyết định về những phần tử của mình (c. 18).

Sự hiện diện của những nhóm nhỏ trong cộng đoàn là điều có từ xưa.
Tuy nhóm chỉ có hai người, nhưng nếu họ đồng lòng xin một ơn nào đó,
thì Cha trên trời sẽ ban cho (c. 19).
Có nhóm hai hay ba người hội họp với nhau nhân danh Đức Giêsu,
thì Ngài có mặt ở trong cuộc gặp gỡ đó, và Ngài ở giữa họ (c. 20).
Đức Giêsu là Đấng Emmanuen, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1, 23).
Đức Giêsu phục sinh cũng hứa ở với các môn đệ cho đến tận thế (Mt 28, 20).
Chính vì thế Ngài hiện diện một cách kín đáo, thầm lặng
nơi những cuộc hội họp nhỏ bé nhất giữa các tín hữu.
Thiên Chúa đã đi với dân Ngài trong hoang địa.
Hôm nay Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta khi ta để cho Ngài quy tụ.
Ngài vẫn hiện diện ở nơi nhóm bạn có chung một niềm tin và tình yêu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc đời chúng con diễn ra quanh những chiếc bàn,
làm bằng những chất liệu khác nhau,
kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau.

Nơi bàn học,
Ngài mở trí tuệ chúng con
trước những chân trời mới,
và dạy chúng con học đạo làm người.

Nơi bàn ăn,
Ngài nuôi dưỡng thân xác chúng con
để chúng con có sức phục vụ tha nhân.

Nơi bàn làm việc,
Ngài cho chúng con được cộng tác với Ngài
trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ.

Nơi bàn thờ,
Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài,
và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh.

Lạy Chúa,
giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này,
để gặp gỡ, chia sẻ, để bàn bạc, thảo luận,
để cùng nhau tìm ý Chúa và đem ra thực hành.
Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng
để tất cả trở nên con đường
đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/sua-loi-nguoi-anh-em-12-8-2020-thu-tu-tuan-19-thuong-nien--40416